Folkehelse

Folkehelse er befolkningens helsetilstand, og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Folkehelsearbeid handler om å legge til rette for, og fremme befolkningens helse og trivsel, og redusere faktorer som har negativ innvirkning. Det overordnede målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse, og en reduksjon av sosiale helseforskjeller.

Finnmark fylkeskommune  har en pådriverrolle for å systematisere og videreutvikle folkehelsearbeidet i Finnmark, i tråd med folkehelselov fra 2012. Ansvar og oppgaver innebærer:

  1. Samordne folkehelsearbeidet i fylket, stimulere og tilby samarbeid med kommunene om folkehelsetiltak, gjennom partnerskapsarbeid.   
  2. Utøve folkehelsearbeid gjennom regional og strategisk planarbeid, samt innen egne tjenesteområder som videregående skoler, tannhelsetjeneste, samferdsel, kultur mv.
  3. Understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, dvs. tilgjengeliggjøre tallmateriale og annen informasjon fra fylket som er relevant for kommunenes oversikt og folkehelsearbeid, og hjelpe til i analysearbeidet.
  4. Oversikt over helsetilstanden i fylket og de negative og positive faktorer som kan påvirke denne. 

Her kan du lese regionalt handlingsprogram for folkehelsearbeid i Finnmark (2016-2018) (PDF, 555 kB).

Her finner du regionalt handlingsprogram for folkehelsearbeid.

Kontakt

Juli-Anne Staven
Fagleder folkehelse, idrett, friluftsliv og miljø
78 96 31 25
930 29 835