Trafikksikkerhet

Klikk for stort bilde

Trafikksikkerhet er en viktig del av drift, vedlikehold og investeringer på vegnettet i Finnmark. 

I 2002 ble "0-visjonen" innført som et overordnet grunnlag for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Dette er en visjon om at ingen skal bli drept eller varig skadd i trafikken.

Fokus på barn og unge

Hovedstrategiene for fylkeskommunen er å videreføre fokuset på barn, ungdom og kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Det er relevant å prioritere tiltak rettet mot utforkjøringsulykker, økt trafikksikkerhet i byer og ha økt fokus på trafikksikkerhetsinspeksjoner og strakstiltak.

Trafikksikkerhetskampanjer

Trafikksikkerhetsforumet (TS) deler hvert år ut skolesekker i refleksstoff til fylkets førsteklassinger. Hvert år blir trafikksikkerhetsprisen delt ut til en organisasjon/privatperson som har bidratt til å fremme trafikksikkerhet i fylket.

 

Fant du det du lette etter?