Vil prøve hydrogenbåt Vadsø-Kirkenes

Klikk for stort bildeHurtigbåt Vadsø-Bugøynes-Kirkenes som går på hydrogen. Det ønsker fylkesrådmannen. Neste uke avgjør fylkestinget om utredningsarbeidet blir videreført.

Fylkesrådmann Øystein Ruud ser for seg to års prøvedrift for et hurtigbåtsamband I Varangerfjorden. Her er hans tre punkts innstilling:

  • Fylkestinget er positive til videreføring av forprosjektet «Hydrogendrevet hurtigbåt i Varanger». En hydrogendrevet hurtigbåt i Finnmark kan gi positive samfunnsgevinster, både for klima, sted- og næringsutvikling i regionen.
  • Fylkestinget er positive til å søke prosjektmidler gjennom EU-programmet «Horizon 2020».
  • Fylkestinget ber fylkesrådmannen utrede oppstart av inntil to års prøvedrift for et hurtigbåtsamband mellom Vadsø – Bugøynes – Kirkenes med en hydrogendrevet hurtigbåt. Tentativ oppstart er 2023. I utredninga må det framkomme hvilke støtteordninger fylkeskommunen er berettiget til å søke til formålet.

Klimautfordringer

– De globale klimautfordringene er formidable og vil kreve at vi gjør samfunnsmessige endringer som blant annet nedgang i CO2 utslipp fra transport. Finnmark fylkeskommunes målsetting er å bruke alternative energibærere for all kollektivtransport innen 2026, skriver Ruud.

 Hydrogen blir av mange omtalt som en av framtidas klimavennlige energibærere. Hydrogen kan produseres fra ulike energikilder, eksempelvis naturgass og vindkraft. Hydrogen produsert fra vindkraft gir nullutslipp og omtales som «Grønn hydrogen». Finnmark har landets beste forekomster av vindkraft, og dette gir oss et stort fortrinn for lønnsom produksjon og bruk av grønn hydrogen, heter det i saksframlegget.

Søkt om EU-midler

Finnmark fylkeskommune ønsker å prøve ut hydrogen som drivstoff, og har derfor etablert forprosjektet «Hydrogendrevet hurtigbåt i Varanger», og har søkt EU-programmet «Horizon 2020» om prosjektstøtte.

En etablering av hydrogendrevet hurtigbåt i Varanger vil være en pilot for hydrogendrift på flere hurtigbåtsamband og eventuelt annen transport.

Kraftlaget tester

Varanger Kraft starter i Berlevåg kommune en testproduksjon av hydrogen høsten 2019. Målet for Varanger Krafthydrogen er å bli Norges største produsent av CO2 fri (grønn) hydrogenproduksjon innen utgangen av 2019. Hydrogensatsinga kan gi grobunn for utvikling av annen bærekraftig næring i Finnmark. Potensialet er stort. Se kronikk

Fylkesrådmannens innstilling

Hovedutvalget for kultur. Folkehelse og samferdsel gjorde vedtak 6. mars

Fant du det du lette etter?