Vil fortsette forhandlinger om sammenslåing med Troms

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik under torsdagens fykesting - Klikk for stort bildeFylkesordfører Ragnhild Vassvik under torsdagens fykesting

Forhandlingsutvalget fra Finnmark får støtte fra fylkestinget, og kan ta initiativ til å gjenoppta forhandlingene om sammenslåing.  

- Etter diskusjonen på fylkestinget i dag, er vi trygge på at vi kan strekke ut ei hand til Troms. Men det fordrer at vi får signaler som tilsier at Troms kan flytte på sine krav, slik Finnmark har vært villige til i de første forhandlingsrundene, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik.

Vil be om veiledning fra departementet

I innstillingen som ble enstemmig vedtatt av fylkestinget torsdag, ber utvalget om grønt lys til å ta initiativ til å gjenoppta forhandlingene, og at tinget ber fylkesordføreren ta kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved statsråd Jan Tore Sanner for samtale og veiledning for de videre forhandlinger.

- Vi ønsker å fortsette forhandlingene, fremfor å sende saken til departementet for endelig avgjørelse, og vi vil koble inn kommunaldepartementet og ministeren for å bistå, muligens i en form for mekling, sier Vassvik.

Avgjørende saker gjenstår

Fylkestinget har også vedtatt at tidligere fullmakter til forhandlingsutvalget står ved lag. Etter de tre første forhandlingsrundene er fylkene enige om ulike forslag til navn, revisor for sammenslåinga, antall representanter i fylkestinget, og de er langt på vei enige i formuleringer om sikkerhet for ansatte og mål og visjoner for sammenslåinga. Men før man nærme seg en avtale, gjenstår avgjørende saker der partene står langt fra hverandre.

Opptatt av liketall i fellesnemnda

- Vi i Finnmark ønsker at fellesnemnda for sammenslåingsprosjektet skal ha like mange medlemmer fra begge fylker, mens Troms innstiller før sitt fylkesting på at nemnda skal ha 18 medlemmer fra Troms og 11 fra Finnmark. Det vil være håpløst for oss å komme i møte, da det vil bety at Finnmark ikke er en likestilt part i sammenslåinga, sier Vassvik.

Argumenterer for delt hovedsete

Plassering av administrativ og politisk ledelse, og politisk styringsmodell er de to andre sakene Finnmark håper Troms kan komme dem i møte på i videre forhandlinger.

 - Vi har tilbudt en delt løsning med politisk hovedsete i Tromsø, og administrativt hovedsete i Vadsø, knyttet opp mot en formannskapsmodell. Det er en akseptabel løsning for begge parter, der vi får utnyttet hele storfylket og unngår at sammenslåinga i praksis betyr en innlemmelse av Finnmark i Troms. Samtidig ser vi at det før fylkestinget i Troms er innstilt på at begge deler legges til Tromsø, knyttet opp mot parlamentarisk styringsmodell, sier Vassvik.

- Ingen tømming av arbeidsplasser

- Det er viktig å få fram at vi med forslaget om deling ikke har som intensjon å tømme Troms for fylkeskommunale arbeidsplasser. Begge parter har tidligere gått ut med at ingen skal sies opp eller måtte flytte innenfor en garantiperiode på fem år, og at fratredelser som utgangspunkt skal skje ved naturlig avgang, avslutter Vassvik. 

Fant du det du lette etter?