Utlysning - Auksjon av produksjonskapasitet til akvakultur


Klikk for stort bilde

Finnmark fylkeskommune lyser med dette ut salg av restkapasitet på 414 tonn til akvakultur av laksefisk. Produksjonskapasiteten skal selges til høystbydende gjennom en lukket budrunde. Budfristen er 17. september 2018.

De 414 tonnene som nå legges ut for salg er restkapasitet som ikke ble solgt i auksjonen 18. til 20. juni 2018.

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 30. august 2018 en forskrift om auksjon av restkapasitet (Forskrift om tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018 – auksjon av restkapasitet). 

Kapasiteten som nå legges ut for salg tildeles i bestemte størrelser som nummererte tillatelser. I Finnmark er det tilgjengelig restkapasitet på 11 tonn i produksjonsområde 12 (Vest-Finnmark). Fordelingen er slik:

Fordeling av produksjonskapasitet
Fordeling av produksjonskapasitet
Tillatelsesnummer Produksjonsområde Antall tonn
1 1 16
2 7 100
3 7 45
4 8 100
5 8 100
6 10 40
7 11 2
8 12 11

 

De som ønsker å legge inn bud i auksjonen må registrere seg og gi bud gjennom Fiskeridirektoratets elektroniske skjema. Det er ikke mulig å registrere seg, eller gi bud på annen måte.

Registreringen og budgivningen vil åpne torsdag 6. september 2018, kl 08:00.

For å delta i auksjonen må budgivere: 

  • fylle ut fastsatt elektronisk skjema, inkludert opplasting av firmaattest
  • laste opp dokumentasjon på økonomisk evne til å betale vederlaget
  • tilfredsstille krav til finansiell situasjon i henhold til § 11 og avgi egenerklæring om dette

Skjema for dokumentasjon på betalingsevne finnes på Fiskeridirektoratets nettsider og i registreringsløsningen. 

Bud skal fylles inn i eget budskjema. Skjemaet finner man på Fiskeridirektoratets nettsider og i det elektroniske registreringsskjemaet. Budskjemaet fylles ut manuelt og lastes opp elektronisk i Fiskeridirektoratets registrerings- og budgivningsløsning. Budskjemaet må signeres av person eller personer med myndighet til å forplikte budgiver økonomisk og juridisk, jamfør firmaattesten.

Fristen for å registrere seg og legge inn bud er mandag 17. september 2018 klokken 23:59.

Bud skal være i norske kroner (NOK) og skal angis i hele kroner. Det godtas ikke bud på deler av en tillatelse, jamfør § 11, andre ledd.

Det gjøres oppmerksom på at bud pålydende mindre enn kr 120 000,- per tonn vil bli avvist, jamfør § 11, tredje ledd.

Fiskeridirektoratet fatter vedtak om tilsagn om tildeling av produksjonskapasitet til alle budvinnere i auksjonen. Tilsagn om tildeling av kapasitet gir rett til å søke fylksekommunen om klarering av lokalitet innenfor det produksjonsområdet tilsagnet gjelder. Tilsagn gir imidlertid ingen rett til å få klarert nye lokaliteter eller få økt kapasitet på eksisterende lokaliteter. Dette må i tilfelle omsøkes på ordinært vis.

Løpende informasjon om den lukkede budrunden og avviklingen av denne fremkommer av Fiskeridirektoratets nettsider.  

Informasjon til budvinnere 

Etter auksjonen vil Fiskeridirektoratet sende et bekreftelsesbrev til budvinnerne. Her vil det fremgå hvilke tillatelser som er kjøpt, til hvilken pris og samlet pris.

I henhold til § 15 plikter budvinnerne å betale budsummen innen 15 dager, inkludert helligdager, fra mottatt notifikasjon om vinnende bud, til:

Fiskeridirektoratet,
Økonomiseksjonen,
Postboks 185 Sentrum,
5804 Bergen,

Beløpet betales til kontonummer 7694 05 09048 og innbetalingen merkes «Lukket budrunde 2018 [+ hvilket tillatelsesnummer i auksjonen betalingen gjelder]».

Når innbetaling for vederlag er mottatt, vil Fiskeridirektoratet fatte vedtak om tilsagn om tildeling av tillatelse. Tilsagnet gir grunnlag for å søke fylkeskommunen om klarering av lokalitet.

Fant du det du lette etter?