Tilsynsrapport for Alta videregående skole klar

Klikk for stort bildeFylkesmannens tilsynsrapport om blant annet skolemiljø er nå klar. Arkivfoto

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har ført tilsyn med Finnmark fylkeskommune og Alta videregående skole. Tema for tilsynet har vært arbeidet med elevenes skolemiljø, både på skolenivå og på skoleeiernivå. Skolen er i gang med å rette opp regelbrudd.

Tilsynet ble åpnet 15. januar 2019. Skoleeier og skolen har gitt nødvendig dokumentasjon for å gjennomføre tilsynet. Nå er rapporten (PDF, 3 MB) klar.

Som skoleeier er fylkesrådmann Øystein Ruud fortrolig med at det gjennomføres tilsyn i fylkeskommunal virksomhet og videregående opplæring.

Må rette opp

Fylkesrådmann Ruud ser at det gjøres mye godt arbeid i forhold til elevenes skolemiljø, både på skolenivå og skoleeiernivå.

– Jeg ser likevel alvorlig på at det er avdekket i alt to lovbrudd med åtte korreksjonspunkter for skoleeier og tre lovbrudd med sju korreksjonspunkter for skolen. Jeg forventer at opplæringssjef i Finnmark fylkeskommune og rektor ved Alta videregående skole retter opp lovbruddene innen fristen som er 15. oktober 2019, sier fylkesrådmannen.

Arbeidet er i gang

Tilsynet viser blant annet at skoleeiers forsvarlige system ikke oppfyller bestemmelsene i Opplæringslovens § 13-10. Dette omhandler hvordan skoleeier vil bruke innhentet informasjon til videre oppfølging av skolenes regeletterlevelse.

Skoleeier er i gang med å rette regelverksbrudd. Innen 15. oktober 2019 må skoleeier sende en erklæring om at forholdene er rettet og en redegjørelse for hvordan bruddene er rettet.