Tilskudd til verdiskapingsprosjekter

Nå er det mulig å søke om penger til verdiskapningsprosjekter. Bildet er fra Pæskatun i Alta. - Klikk for stort bildeNå er det mulig å søke om penger til verdiskapningsprosjekter. Bildet er fra Pæskatun i Alta.

 

 

Til eiere og forvaltere av kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Nå er det mulig å søke verdiskapingsmidler for 2018.

I regjeringens budsjettforslag for 2018 er det satt av 8 millioner kroner til verdiskapingsprosjekter over kapittel 1429 post 77.

Tilskuddsposten skal stimulere til at kulturminner, kulturmiljøer og landskap blir tatt i bruk som grunnlag for økonomisk, miljømessig, sosial og kulturell utvikling. Tilskudd gis til satsinger som synliggjør og integrerer kulturminnefeltet i lokal og regional utvikling og som samtidig sikter mot en koordinert og langsiktig forvaltning og bruk av kulturminneverdiene.

Søknader knyttet til næring, økonomisk verdiskaping og allmennyttige samfunnsformål er prioritert. Søknadsfristen til Finnmark Fylkeskommune er 4. januar 2018 og svar kan forventes etter mars 2018.

Det blir lagt vekt på om søknadene:

  • Er politisk forankret i planer og strategier og har kommune, fylkeskommune eller Sametinget som aktive  deltakere.
  • Har medfinansiering fra fylkeskommune eller Sametinget.
  • Involverer eiere, bedrifter, frivillige og institusjoner.
  • Er integrert med andre satsinger i kulturminnepolitikken, slik som fredning, verdensarv, by-og stedsutvikling, landskapsforvaltning.
  • Tar i bruk nye metoder, verktøy og teknologi
  • Har overføringsverdi.

Vi oppfordrer eiere og forvaltere å søke tilskudd.

Søknaden sendes Finnmark Fylkeskommune v/Kultur-, kulturminne- og miljøavdelinga, Postboks 701, 9815  Vadsø.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Kari Oinas
Rådgiver
78 96 31 48