Stor helseundersøkelse i gang

20.000 finnmarkinger inviteres nå til å delta i en stor helseundersøkelse. 

Hvordan trives du i ditt nærmiljø? Hvilke faktorer påvirker livskvaliteten din? Hva tenker du selv om egen helse?

I disse dager blir om lag 50 000 innbyggere fra Troms (30 000) og Finnmark (20 000) over 18 år invitert til å svare på spørsmål om hvilke faktorer som kan påvirke helsen. Dette er den første fylkeshelseundersøkelsen i Troms og Finnmark med vekt på trivsel og livskvalitet. 

Les mer om fylkeshelseundersøkelsen 2019 her

Ønsker mange svar

— I en ny region er vi opptatt av å legge til rette for gode levekår og livskvalitet. Derfor må vi vite hvordan folk har det. Hvis mange nok svarer vil vi få et godt grunnlag for å kunne prioritere tiltak som kan komme innbyggerne til gode og bidra til bedre folkehelse, sier Willy Ørnebakk, fylkesrådsleder i Troms og Ragnhild Vassvik, fylkesordfører i Finnmark.

Tilfeldig utvalg

Du som er invitert til å delta i undersøkelsen er tilfeldig valgt ut fra Folkeregisteret, men utvalget skal være representativt med hensyn til alder, kjønn og kommune. Invitasjonen sendes ut via e-post eller SMS. Svarene er anonyme og undersøkelsen er godkjent av Datatilsynet.

Ti tilfeldige personer som svarer på undersøkelsen vil få hvert sitt gavekort på 2 000 kr. Vinnerne blir annonsert på fylkeskommunenes nettsider og på Facebook.

Fylkeshelseundersøkelsen i Troms og Finnmark gjennomføres i samarbeid med Folkehelseinstituttet og UiT Norges arktiske universitet.

Fant du det du lette etter?