Statsbudsjettet 2019

Klikk for stort bildeRegjeringa har lagt fram statsbudsjettet for 2019. Slik ser tallene ut for Finnmark.

Nyheter på kulturfeltet når det gjelder statsbudsjett 2019:

 1. Vadsø kommune/Varanger museum, Vadsø museum ombygging av NRK-bygg – forslag til samla statleg tilskot: 43 millionar kroner.

  Tilskot i 2019: 10 millionar kroner.
  Vadsø kommune har kjøpt det gamle NRK-bygget i Vadsø for å huse Varanger museum. Prosjektet inneber ombygging, slik at bygget m.a. kan fungera som eit nasjonalt senter for kvensk/norskfinsk kultur. Totalbudsjett for prosjektet: 67 millionar kroner.

  Vet ikkje detaljene her, men regner med det kreves regional finansiering. Vi har nylig mottatt søknad på 5,8 mill. til dette prosjektet.

 2. Regjeringa foreslår 6 millionar kroner til turnénettverket Dansenett Norge for å gjere norsk og internasjonal samtidsdans tilgjengeleg for eit stort publikum i heile landet.

  Dette er en økning på 50%. Via vår kulturavtale med Troms gir vi tilskudd til Dansenett Norge. Det er Dansearena Nord i Hammerfest som administrerer tilskuddet fra Finnmark/Troms. Det går til turnering i Nord-Norge.

 3. Samisk litteratur får ny tilskuddsordning og Internasjonalt Samisk Filminstitutt får 0,6 mill. ekstra i tilskudd:

  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/satsing-pa-samisk-kultur-og-litteratur/id2612882/

Fant du det du lette etter?