Søk støtte til å rydde opp i marin forsøpling

Klikk for stort bildeNå er det mulig å søke midler til å bidra i dugnad mot marin forsøpling. (Illustrasjonsfoto)

Har du en god idé som kan bidra til å rydde opp i forsøplingen i havet og langs kysten? Eller ønsker du å søke midler slik at din organisasjon eller forening kan bidra i den store «ryddedugnaden»?

Tilskuddsordningen mot marin forsøpling er i år på 80 millioner kroner. Fristen for å søke er 31. januar 2019.

Miljøproblem

Marin forsøpling er et stort miljøproblem. Avfallet er skadelig for dyrelivet i og rundt havet – og påfører samfunnet betydelige kostnader.

De siste årene har vist oss hvilke problemer vi står ovenfor med tanke på marint søppel, blant annet ved funn av plast i blåskjell og funnet av en død hval med magen full av plast.

Langs kysten i Finnmark finner vi marin forsøpling fra nært og fjernt. Ved å søke midler kan vi gjøre en forskjell for livet i havet – vårt eget matfat.  

Disse kan søke

Frivillige organisasjoner, foreninger, ideelle stiftelser, private bedrifter og offentlige foretak kan søke midler. Nedre søknadssum er 300 000 kroner. Derfor oppfordres sentralledd i organisasjoner å søke for å koordinere flere aksjoner. Et alternativ er også at flere organisasjoner går sammen om aksjoner.

Deres lag eller forening kan søke om støtte til oppryddingstiltak i strandsonen, langs elvebredder eller på havbunnen. Det kan søkes støtte til transport og innlevering av oppsamlet søppel til godkjent mottak, inkludert kasserte eierløse fritidsbåter. Det kan også søkes støtte til prosjekter som har en forebyggende effekt.

Finnmark fylkeskommune oppfordrer lag og foreninger i Finnmark om å søke støtte til tiltak mot marin forsøpling.

Ønsker du å søke tilskudd til marin forsøpling, går du inn på Miljødirektoratets sider.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Mikkel Slaaen Kvernstuen
Rådgiver
78 96 32 06