Vil du ha støtte til ditt ungdomsprosjekt?

Danseshow under UKM i 2018. Foto: Anne Turid Garshol - Klikk for stort bildeDanseshow under UKM i 2018. Foto: Anne Turid Garshol  Søk om tilskudd til ungdomsaktiviteter i Finnmark innen 20. september. 

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere ungdom i alderen 13-23 år til aktivitet, utvikling av ferdigheter og deltakelse innenfor kulturfeltet og allmennyttige formål. Både privatpersoner og organisasjoner kan søke om midler.

En forutsetning for å motta tilskudd er høy grad av ungdomsmedvirkning og rusfrie arrangementer/aktiviteter. Tiltak som inkluderer samarbeid over kommunegrenser, skal prioriteres.

25.000 kroner fordeles

Tildeling skjer to ganger i året, med søknadsfrist 1. februar og 1. september (i år utvidet til 20. september). Det fordeles 25 000 kroner ved hver fordeling.

Det er fylkesungdomsrådet som har mandat til å behandle søknader og som fordeler midlene.

Organisasjoner som mottar fast driftstilskudd/støtte fra statlige organer eller fylkeskommunen, samt idrettslag som er organisert gjennom Norges idrettsforbund (NIF), vil ikke få tilskudd.

Kontakt

Alesia Andreassen
Rådgiver
78 96 31 46