Snelandia justerer takstene fra 1. januar

Klikk for stort bilde

Fylkestinget har vedtatt justering av takstene for kollektivreisende i Finnmark. I de nye takstene, som gjelder fra 1. januar, kan barn og unge glede seg over at månedskortet ble skjermet, og fremdeles er billigst i landet.

De nye takstene gjelder for flere typer reiser. Det er fortsatt fordeler for barn og ungdom.

Enkeltbilletter buss

Grunntakst buss, det vil si voksen billett for reise inntil 9 kilometer, økes med 15 prosent, fra 52 kroner til 60.  Av dette følger det også endringer for barn/honnør, som er 50 prosent av grunntakst. Dette betyr at ny minstetakst for barn og honnør er 30 kroner. Hele taksttabellen er justert tilsvarende, og maksimaltakst for enkeltreise i Finnmark er fra nyttår 540 kr.

Bysonetakst – en enkeltbillett som kan kjøpes på mobiltelefon og benyttes av alle på by- og ringruter – økes fra 25 kroner til 40.

Periodeprodukter – buss/Flexx

Snelandias ungdomskort som er gyldig i 30 dager har skiftet navn til «Snelandia fylke», men er fremdeles tilgjengelig for en svært lav pris. Kjøper du det via mobillett koster det fra nyttår 264 kroner. «Snelandia fylke» er også tilgjengelig for passasjerer som har honnørbevis, og studenter som kan framvise dokumentasjon på betalt semesteravgift.

Snelandias barneprodukt beholdes også til en lav pris. For 106 kroner kan reisende mellom 4 – 11 år reise på by- og ringruter i inntil 30 dager.

Nytt av året er periodeprodukt for voksne. Tidligere har dette kun vært tilgjengelig på by- og ringruter, men kan nå kjøpes via mobillett på alle bussruter i hele fylket. Inntil 9 kilometer reise koster det 718 kroner for 30 dagers periode. Inntil 12 kilometer er prisen 1076 kroner og for reiser inntil 15 kilometer 1356 kroner.

Lenke til takster for buss og Flexx

Enkeltbilletter hurtigbåt

Hurtigbåttakstene økes med 10 prosent fra nyttår. Ordninga med å kunne transportere kjøretøy på hurtigbåt til samme takst som om bord på fergene fortsetter.

Periodeprodukt - hurtigbåt

Det innføres et nytt periodeprodukt for hurtigbåt, gyldig for reiser over 75 minutters reise. Produktet kjøpes via Snelandia mobillett, og er gyldig i 30 dager for en pris på 1500 kroner.

Lenke til takster for hurtigbåt

Enkeltbilletter ferge

Fylkestinget vedtok også at Finnmark ikke lenger skal følge Statens riksregulativ for fergetakster, men legge seg 10 prosent over dette. Det betyr at takstene for passasjerer og kjøretøy i Finnmark øker med 10 prosent, i tillegg til normal indeksering.

Lenke til takster for samband mellom ferjekaier/kombibåtkaier

Lønner seg å bruke mobilletten

På alle billettprodukter innføres et ombordtillegg på 25 kroner, dersom du velger å kjøpe billett om bord i buss eller båt. Dette sparer man ved å kjøpe billett via Snelandia mobillett på forhånd.

Lenke til øvrig informasjon om billetter og priser

Fant du det du lette etter?