Prisvinnerne 2017

Skuespiller Gørild Mauseth fra Kjøllefjord fikk fylkeskulturprisen. Foto: Maria Borch Mietinen - Klikk for stort bildeSkuespiller Gørild Mauseth fra Kjøllefjord fikk fylkeskulturprisen. Foto: Maria Borch Mietinen

Trafikksikkerhetsprisen, fylkeskulturprisen, folkehelseprisen, bolystprisen og prisen for årets lærebedrift ble delt ut onsdag kveld sammen med fylkestinget og gjester.

Hver pris er på 30 000 kroner. I tillegg fikk alle prisvinnerne hvert sitt kunstverk. Kunstverkene er håndformet keramikk av Irina Lapenko, som var Finnmark fylkeskommunes gjestekunstner oktober 2016. Keramikken ble laget under oppholdet på gjesteatelieret.

Dette er prisvinnerne:

  • Trafikksikkerhetsprisen: Karen Lovise Siri, Lovisa Mienna Sjöberg, Liv Karin Klemetsen og Risten Turi Aleksandersen tildeles Finnmark fylkeskommunes trafikksikkerhetspris for 2017.
  • Fylkeskulturpris: Skuespilleren Gørild Mauseth fra Kjøllefjord er tildelt fylkeskulturprisen i Finnmark.
  • Folkehelsepris: Hammerfest og omegn turlag tildeles folkehelseprisen.
  • Bolystpris: Gamvik frivilligsentral tildeles årets bolystpris
  • Årets lærebedrift: Kirkenesbaserte Kimek AS får årets lærebedrift-pris.

Prisvinnerne 2017. Foto: Maria Borch Mietinen - Klikk for stort bildePrisvinnerne 2017. Foto: Maria Borch Mietinen

Fylkeskulturprisen

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik delte ut Fylkeskulturprisen til skuespiller Gørild Mauseth. Dette sa hun i sin tale:

Fylkeskulturprisen er en honnør for særlig innsats til beste for kulturlivet i Finnmark. Prisen gis til en person eller organisasjon som har vist vedvarende evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats ut over det vanlige. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og samferdsel vedtok på sitt siste møte å tildele prisen til Gørild Mauseth.

I 1992 kom, for første gang en kvinne fra Finnmark, nærmere bestemt Kjøllefjord, inn på Teaterhøgskolen i Oslo. Bare fire år senere, i 1996, fikk Gørild sitt gjennombrudd med monologen Av måneskinn gror det ingenting på Den Nationale Scene i Bergen. Siden den gang har hun spilt åtte av Ibsens kvinneskikkelser.

I 2001 ble Gørild utnevnt til Shooting Star i Berlin, og i 2003 mottok hun Radioteaterets ærespris Blå Fugl for rollen som Elida i Fruen fra havet. Gørild Mauseth debuterte som filmskuespiller i 1993 med rollen som Ragna i Telegrafisten, men Gørild er kanskje mest kjent for sin rolle som Lillian i filmen Brent av frost fra 1997. I dag ser vi Gørild i NRK-serien Monster.

I tillegg til skuespiller er Gørild både manusforfatter og produsent. Gjennom sitt mangeårige arbeid og engasjement for kulturlivet har hun representert Finnmark og Nord-Norge på en utmerket måte.

Jeg er glad for å tildele årets fylkeskulturpris til Gørild Mauseth.

Bolystprisen

Fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech delte ut Bolystprisen til Gamvik frivilligsentral. Her er hans tale:

Finnmark fylkeskommune ønsker å motivere til bolyst. Bolystprisen tildeles med bakgrunn i tiltak og aktiviteter som har bidratt - og stimulert - til økt bolyst, et godt omdømme og gjort steder og kommuner i Finnmark mer attraktive. Prisen kan tilfalle lag, foreninger, institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner i fylket.

I en tid der kommunen hadde veldig mye negativ omtale og det var problemer å få innbyggere til å bidra med positive innslag, så Gamvik Frivilligsentral dagens lys. Årets vinnere av Bolystprisen har vist evne til å snu utvikling i tøffe tider. De har bidratt til at kommunen har fått et positivt omdømme, ikke bare innad i kommunen, men også blant utflyttede og andre mennesker. Det arbeidet prisvinnerne har gjort, har vært med på at innbyggerne igjen omtaler sin kommune på en positiv måte og føler stolthet av kommunen. Dette bidrar til økt bolyst. Prisvinnerne har hatt gode arrangementer i tøffe tider, og peker seg spesielt ut med aktiviteter hele året – fra både barn og unge til pensjonister. Gjennom et enstemmig vedtak i Fylkesutvalget gis årets bolystpris til Gamvik Frivilligsentral. En verdig vinner!  

Årets lærebedrift

Prisen for Årets lærebedrift ble delt ut av hovedutvalgsleder Johnny Ingebrigtsen. Her er hans tale:

Formålet til prisen Årets lærebedrift er å skape positiv oppmerksomhet om fagopplæring i arbeidslivet og motivere bedrifter til å ta inn lærlinger. I kriteriene må en vise til vedvarende og aktiv innsats for fagopplæring. Opplæringen må ha høy kvalitet og det må vises til god oppfølging av lærlingene.

Årets prisvinner kan vise til god tradisjon for fagopplæring i bedrift. Selskapet har bygget opp et omdømme som en solid lærebedrift. Dette medfører at det er attraktivt å få læreplass i bedriften. De har et godt og nært samarbeid med videregående skoler og opplæringskontor, og har lærlinger innenfor flere lærefag. De har høy andel lærlinger i bedrift; ca. 10%.

Årets vinner har i mange år tatt et samfunnsansvar som det står respekt av, det ble spesielt synlig da Sydvaranger gruver gikk konkurs og bedriften tok imot mange av disse lærlingene slik at de kunne fullføre sin læretid og ta fagbrev.

Prisen for årets lærebedrift 2017 tildeles KIMEK AS.

Gratulerer hjerteligst med prisen.

Trafikksikkerhetsprisen

Det var hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken som tildelte Trafikksikkerhetsprisen til Karen Lovise Siri, Lovisa Mienna Sjöberg, Liv Karin Klemetsen og Risten Turi Aleksandersen. Her er hans tale:

Tidlig på 2000-tallet vedtok vi i Norge 0-visjonen om at ingen skal bli drept eller varig skadd i trafikken i Norge. For å oppnå dette må alt vi gjør ha fokus på trafikksikkerhet. I 2012 ble Finnmark det første fylket i landet som gjennom et kalenderår hadde null drepte på vegnettet i fylket. Dette viser at vi tar trafikksikkerhet på alvor, men betyr ikke at vi er i mål!

I dag har jeg fått æren av å dele ut Finnmark fylkeskommunale trafikksikkerhetspris.

Trafikksikkerhetsprisen er en æresbevisning som markerer prisvinnernes spesielle innsats for å bedre trafikksikkerheten i Finnmark. Prisen skal stimulere til tiltak og engasjement for trafikksikkerhet i Finnmark.

Årets vinnere tildeles prisen for sitt arbeid for å bedre trafikksikkerhet i Kautokeino kommune. De har blant annet jobbet for å få etablert gangsti fra riksveg 93 og til et bolig område i hjemkommunen.

Det heter i forslagstillers beskrivelse:

«Disse damene fortjener prisen og det er en måte å påskjønne deres engasjement for trafikksikkerhet, for nærmiljøet, for folkehelse og livskvalitet»

Det er min ære å gratulere Karen Lovise Siri, Lovisa Mienna Sjöberg, Liv Karin Klemetsen og Risten Turi Aleksandersen, og overrekke damene Finnmark fylkeskommunale trafikksikkerhetspris.

Folkehelseprisen

Geir Ove Bakkens tale ved utdelinga av Folkehelseprisen:

Finnmark fylkeskommunes folkehelsepris deles ut for sjette gang i dag. Prisen skal stimulere til økt oppmerksomhet og innsats rundt folkehelsearbeid i Finnmark. Prisvinneren skal ha gjort en særskilt innsats for folkehelsa i sin kommune og eller i fylket.

Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel har vedtatt at Hammerfest og omegn Turlag skal tildeles Finnmark fylkeskommunes folkehelsepris 2017.

Hammerfest og omegn Turlag ble stiftet i mars 2005. Turlaget ble tatt opp som medlem av Den Norske turistforening i januar 2006. Turlaget mottar folkehelseprisen 2017 for sin brede innsats for å skape gode turer og friluftsaktivitet for hele befolkningen i Hammerfest og omliggende områder.  I Turlaget er alle velkommen, og tilbudet er bredt og varierer fra nærturer til overnattingsturer rundt i kommunen. Turlaget har tilbud til barnefamilier gjennom «Barnas Turlag», tilbud til ungdom gjennom ungdomsgruppen «DNT Ung». Den voksne delen av befolkningen har et stort og variert tilbud av turer. Det er opprettet seniorgruppe som har ukentlige turer på dagtid. Turene for seniorene tar utgangspunkt i deltakernes ønsker og kapasitet. Ofte kombineres turene med innlagt kultur og eller kafébesøk. Det er et godt samarbeid mellom Turlaget og Finnmark friluftsråd om postkassetrimmen «Perletur». Turlaget samarbeider med kommunen, næringslivet og med andre Turlag. I tillegg har Turlaget tatt initiativ til å bygge turhytter på de to mest besøkte fjellene nær Hammerfest by. Arbeidet med de nye hyttene starter opp nå i høst. Aktiviteten i Turlaget er med på å fremme fellesskap, inkludering og deltakelse. Det bidrar til bolyst, trivsel og god folkehelse. Hammerfest og omegn Turlag er et godt eksempel på at frivillige lag og foreninger kan gjøre en viktig og god innsats for folkehelsa i sitt nærmiljø.

Vi gratulerer Hammerfest og omegn Turlag hjerteligst med folkehelseprisen for 2017. Og håper prisen motiverer Turlaget til å fortsette det gode arbeidet med å skape flotte turer og friluftsaktiviteter for befolkninga i Hammerfest!

Fant du det du lette etter?