Priser til Tana kulturskole, Offroad Finnmark og Porsanger scooterforening

Klikk for stort bildeSykkelrittet Offroad Finnmark tildeles folkehelseprisen for 2019. Foto: Offroad FinnmarkTre prisvinnere ble kåret da Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel møttes 7. oktober.

Prisene som det skulle velges vinnere til, var fylkeskulturprisen, folkehelseprisen og trafikksikkerhetsprisen. 

Her er årets vinnere:

Fylkeskulturprisen: Tana kulturskole

Folkehelseprisen: Offroad Finnmark

Trafikksikkerhetsprisen: Porsanger scooterforening

Prisene består av 30 000 kroner, som deles ut til vinnerne på fylkeshuset i Vadsø 15. oktober. Da deles også Bolystprisen 2019 ut til Hasvik kommune, mens Oss-nor får prisen for årets lærebedrift.

Prioritert kreativt arbeid

Fylkeskulturprisen skal gis til personer eller organisasjoner som hører hjemme i fylket, og som har vist vedvarende evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats ut over det vanlige.

I år går prisen altså til Tana kulturskole.

Klikk for stort bildeGlade skuespillere etter endt forestilling av “Gonagas riehppu – Den Triste Kongen” i 2017. selvfølelse. Foto: Heta Kerokoski 

Over lang tid har Tana kulturskole prioritert kreativt arbeid med barn og ungdom og bidratt til å løfte frem unge talenter. Hele ni elever fra skolen har siden 2004 mottatt Norsk kulturskoleråds Drømmestipend.

Tana kulturskole er med på å styrke barn og unges identitet og selvfølelse, og gir dem mulighet til å utvikle sine kreative evner.

– Å prioritere kunst og kultur og bruke ressurser på våre barn og unge er viktig og nødvendig. Tana kulturskole er et meget godt eksempel på de positive effektene vi får av langsiktig satsing på kultur, sier hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken.

Pris til Offroad Finnmark

Folkehelseprisen skal stimulere til økt oppmerksomhet og innsats rundt folkehelsearbeid i Finnmark, og prisvinneren skal ha gjort en særskilt innsats på folkehelse i sitt nærmiljø og/eller i hele Finnmark. 

Prisen for 2019 går til Offroad Finnmark. De tildeles prisen fordi de bidrar til at terrengsykling er blitt en folkesport i Finnmark. I tillegg til selve rittet arrangeres det barneritt, og det skapes folkefest rundt arrangementet. Dette er til stor inspirasjon for sykkelmosjonister i og utenfor Finnmark.

Folkehelseprisen ble første gang utdelt i 2012. I år kom det inn tre forslag på kandidater til folkehelseprisen. 

Pris til Porsanger

Finnmark fylkeskommunes trafikksikkerhetspris deles ut til personer, grupper eller organisasjoner som har gjort en særlig innsats for å bedre trafikksikkerheten i fylket. 

7. oktober ble det klart at Porsanger scooterforening tildeles årets pris for sitt mangeårige arbeid med snøscootersikkerhet.

I vurderingen av kandidaten heter det at prisen både «vil hedre foreningens mangeårige arbeid med sikkerhet for snøscooterbrukere i Porsanger og bidra til å synliggjøre viktigheten av denne typen arbeid i andre kommuner i fylket.»

Kontakt

Geir Ove Bakken
Hovedutvalgsleder for kultur og samferdsel
78 96 32 34
900 70 109
Ida Thorseng Huru
Fagleder allmennkultur
78 96 31 69
911 86 004