Ønsket liketall i fellesnemnda

Klikk for stort bildeFylkesordfører Ragnhild Vassvik. Foto: Maria Borch Mietinen Fylkesordfører Ragnhild Vassvik er skuffet over nedsettelse av fellesnemnd, men registrerer positive signaler til Finnmark fra Mæland når det gjelder innflytelse og arbeidsplasser.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag fastsatt forskriften for sammenslåinga av Finnmark og Troms. Det sentrale punktet her er nedsettelse av fellesnemnda. Den er satt til 19 medlemmer fra Troms og 17 fra Finnmark.

Skuffet, ville ha liketall

Fylkesordfører i Finnmark Ragnhild Vassvik sier at hun er skuffet over at dette kommer nå og at ikke statsråden vil vente å se på resultatet av folkeavstemninga før hun gjør mer.

- Jeg hadde håpet at hun gjorde som Finnmark fylkesting: Tok signalene fra finnmarkingene og lot dem få si sitt. Når hun nå velger å gjøre det på denne måten registrerer jeg at Troms fylkesting ikke har fått gjennomslag for sitt krav om en fordeling av fellesnemnda på 18-11 i Troms sin favør. At statsråden er enige med oss i at det er mer enn kjøttvekten som må avgjøre er positivt, men jeg mener at liketall hadde vært det riktige i en så vanskelig sak, sier hun.

Skal ta hensyn til Finnmark og Vadsø

-Jeg registrerer også at ministeren er klar på at det i arbeidet til fellesnemnda skal legges til grunn at det tas hensyn til Finnmark og Vadsø i fordeling av arbeidsplasser i den nye fylkeskommunen. Det tar vi uansett hva som skjer med oss videre. Dette er et svært viktig punkt.

Folkeavstemning først

Kommunal og moderniseringsministeren uttaler på regjeringen.no at hun håper at Finnmark så snart som mulig vil velge medlemmer til fellesnemnden. Fylkesordføreren sier følgende til dette:

-Vi jobber nå med å følge opp Finnmark fylkesting sitt vedtak om folkeavstemning om sammenslåinga. Det er vårt fokus nå. Det bli ikke gjort noe med sammenslåinga før dette er avklart. Neste fylkesting er 20. juni. Der vil selvsagt sammenslåinga være et tema. Så får vi se hva som skjer der. Jeg understreker at Finnmark fylkesting to ganger har stemt ned sammenslåing med Troms. Så vi snakker her eventuelt om en tvangssammenslåing. Jeg har fremdeles håp om at vi kan stoppe dette. Det er en enorm motstand, dokumentert gjennom meningsmålinger, i både Finnmark og Troms.

- Vi avventer nå folkeavstemninga. Hvis den viser samme bilde, har jeg tro på at vedtaket om tvang kan reverseres, sier fylkesordføreren.

Kontakt: Fylkesordfører Ragnhild Vassvik 480 63 335

Fant du det du lette etter?