Nye retningslinjer for tilskudd til kulturbygg

Vardø flerbrukshus - Klikk for stort bildeVardø flerbrukshus

Har du planer om å søke spillemidler til å bygge eller rehabilitere lokale kulturbygg, samfunnshus eller større kulturhus? Fylkeskommunen har vedtatt nye retningslinjer. 

Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel har vedtatt nye retningslinjer for forvaltning av spillemidler til kulturbygg i Finnmark (sak 11/17).

Finnmark fylkeskommune gir tilskudd til kulturbygg, som en del av spillemidlene fra Norsk Tipping. Midlene blir fordelt fra Kulturdepartementet til fylkeskommunene gjennom «Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg».

De nye retningslinjene og informasjon om tilskuddsordningen finner du her 

Vedtatte retningslinjer bygger i stor grad på de gamle, men de nye skal være mer oversiktelige og forståelige. Retningslinjene gir et mer tydelig bilde av hvem som kan søke, hvordan du kan søke og hvilke formål ordningen støtter opp under.

Årets søknadsfrist er 1. juli 2017. Fra og med søknadsåret 2018 flyttes søknadsfristen til 1. april.

Fant du det du lette etter?