Lyser ut «spaserstokk-midler» og tilskudd til ungdom

Finnmark fylkeskommune lyser ut midler til ungdomsaktiviteter og til kulturtiltak for eldre. Illustrasjonsfoto: Rino Engdahl - Klikk for stort bilde

Fra 1. desember lyses det ut midler til tiltak for eldre og for ungdom.

Nå er det mulig for kommuner i Finnmark å søke om penger til å arrangere kunst- og kulturaktiviteter for eldre innen «Den kulturelle spaserstokken». Søknadsfristen er den 15. januar 2019.

Samarbeid

Formålet med ordninga er å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet for eldre, der de befinner seg i dagliglivet. Ordninga skal i tillegg legge til rette for økt samarbeid mellom kultur- og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.

Les retningslinjene for Den kulturelle spaserstokken.

Ungdomsaktiviteter

Fra og med 1. desember kan du søke Finnmark fylkeskommune om midler fra tilskuddsordning for ungdomsaktiviteter. Formålet med tilskuddsordninga er å stimulere ungdom i alderen 13 - 23 år til aktivitet, utvikling av ferdigheter og deltakelse innenfor kulturfeltet og allmennyttige formål. Både enkeltpersoner og organisasjoner kan søke på midlene.

Medvirkning og rusfritt

Ei forutsetning for å motta tilskudd er høy grad av ungdomsmedvirkning og rusfrie arrangementer/aktiviteter. Tiltak som inkluderer samarbeid over kommunegrenser skal prioriteres. Det er fylkesungdomsrådet som har mandat for å behandle søknader og fordeler midlene.

Organisasjoner som mottar fast driftstilskudd/støtte fra statlige organer eller fylkeskommunen samt idrettslag som er organisert gjennom Norges idrettsforbund (NIF) kan ikke søke om tilskudd

Tildeling skjer to ganger i året, med søknadsfrist 1. februar og 1. september. Det fordeles kr 25 000,- ved hver fordeling.

12. oktober foregikk behandling av 6 søkere på tilskudd, hvor var både individer, grupper og organisasjoner. Rockebussen Finnmark ble den første som fikk tildelt ordningas tilskudd.

Her kan du lese retningslinjer for ordningen og søke.

Kontaktperson:
Alesia Andreassen
tlf. 78 96 31 46
alesia.andreassen@ffk.no

Fant du det du lette etter?