Konkurranse som metode i skolen

Arctic Skills er en yrkesfagkonkurranse. Arkivfoto - Klikk for stort bilde

I neste uke avholdes yrkesfagkonferansen «Skolekonkurranser som metode i undervisninga for å fremme læring og motivasjon hos elever». Målgruppa er yrkesfaglærere og ledere fra alle videregående skoler i Finnmark.

Påmeldingene fra skolene er meget god, og dagene er 17.og 18.september.

- Finnmark fylkeskommune satser stort på å skolekonkurranser som metode i undervisninga, sier opplæringssjef Margunn Blix.

Fylkestinget har bevilget betydelig økonomisk støtte til dette formålet sammen med bla. Barentssekretariatet, Kolarctic og Nordkalottrådet.

Konkurranse som metode

I tillegg så arbeides det med andre former for finansiering. Yrkesfagkonkurransen ArcticSkills og Finnmarksmesterskapet i yrkesfag er store satsingsområder i fylkeskommunen.

- Våre videregående skoler som benytter skolekonkurranser som undervisningsmetode i yrkesfag, og som deltar i konkurransene, bidrar også med egeninnsats i form av kompetanse og økonomiske ressurser, sier Blix.

I tillegg bidrar ulike bransjer/bedrifter som betydelige sponsorer.  Elevene som vinner i sitt fag i Finnmarskmesterskapet kvalifiserer seg til ArcticSkills som er en yrkesfagkonkurranse mellom yrkesfagelever fra Finnmark, Murmansk regionen, det nordlige Finland og det nordlige Sverige. Det konkurreres i 14 ulike yrkesfag.  Over 1000 elever er direkte involvert i konkurransene. I tillegg deltar mange elever i forberedelser av konkurransene.    

Motivasjon

Opplæringssjef Margunn Blix sier at fylkeskommunens satsing på yrkesfagkonkurranser som metode er svært viktig som et viktig bidrag for å motivere yrkesfagelevene i enda større grad til å gjennomføre utdanninga.

- Den er også viktig for å holde høy fokus på viktigheten av å utdanne nok fagarbeidere i fylket og i regionene rundt Finnmark fylke. Den er også et betydelig bidrag i til folk-til-folksamarbeidet i de ulike samarbeidslandene i vårt geografiske nærområde, sier hun.

Forskning

Av foredragsholdere i konferansen kan nevnes Jonas Bals fra LO som er malersvenn og historiker. Han har også skrevet bok om framtida for yrkesfagene i Norge. I tillegg er det forsket på effekten av yrkesfagkonkurranser.

FAFO ved forsker Silje Andersen presenterer en fersk forskningsrapport, Word Skills Norway ved Peggy Lindesteg holder foredrag. Vi stifter også bekjentskap med Solbjørg Byberg, tidligere elev som har deltatt i norske og internasjonale yrkesfagkonkurranser. I tillegg til foredrag så skal alle deltakere arbeide aktivt i grupper for å forberede yrkesfagkonkurransene i 2019.               

Konferansen foregår på på Scandic Alta hotell

Fant du det du lette etter?