Konkurranse om læreplassene

Elisabeth Hegge og Hilde C.J. Mietinen - Klikk for stort bildeElisabeth Hegge og Hilde C.J. Mietinen Det er fortsatt mange som venter på læreplass. Dette gjelder spesielt innenfor fag som elektriker, bil, tømrer, anleggsmaskinfører, helsearbeider og IKT-service. Opplæringskontor og næringsliv har gitt signaler på at de fleste vil få tilbud om læreplass snarlig etter fellesferien, men signaliserer samtidig at det kan bli spesielt hard konkurranse om læreplassene innenfor elektriker-, energimontør- og IKT-servicefaget.

– Vi har i flere år hatt utfordringer med å få ut alle som ønsker læreplass innenfor elektrikerfagene, dette skyldes i noen tilfeller mangel på læreplasser, og i andre er tilbakemeldingene fra næringslivet at ikke alle kandidatene er godt nok kvalifisert, sier Hegge. På den andre siden har vi fag hvor vi ikke klarer å produsere nok lærlinger. Dette gjelder for eksempel innenfor restaurant- og matfagene og service- og samferdsel. – Næringslivet og opplæringskontorene ønsker seg blant annet flere lærlinger innenfor kokkefaget og kontor- og administrasjonsfaget, sier rådgiver ved opplæringsavdelinga, Elisabeth Hegge.

.

Flest velger yrkesfag

Inntakstallene til Vg1 for kommende skoleår viser at det fortsatt er populært med yrkesfag i Finnmark. – Godt over halvparten av de som er tatt inn til Vg1, er tatt inn til yrkesfaglige utdanningsprogram, noe som viser at ungdommen vår virkelig er framtidsrettet i sine utdanningsvalg, sier Hegge. Dette bekreftes av regiondirektør i NHO Finnmark, Målfrid Baik, som understreker at næringslivet i Finnmark uttrykker et stort behov for kompetanse på yrkesfagnivå.

- Ser vi på NHOs kompetansebarometer og ellers signaler fra næringslivet, viser det nettopp et økende behov for fagarbeidere framover, sier Baik. 

Sammen om fagopplæringen

Finnmark har hatt størst økning i landet på antall læreplasser, og fylkeskommunen jobber aktivt sammen med LO og NHO for tettere samhandling mellom arbeidsliv og skole. Nærings- og områdesjef, Hilde Mietinen, påpeker at mange bransjer i fylket opplever positiv utvikling og at potensiale for ytterligere vekst er stor.

- Vi er glade for at trenden med at flere fortsatt velger yrkesfag, og ikke minst at arbeids- og næringsliv stiller opp med læreplasser. Fagutdanning krever kombinasjon skole og læretid – vi har et felles ansvar for å gi de unge fagarbeiderne et fullverdig løp, sier Mietinen.

Distriktssekretær i LO Finnmark, Bjørn Johansen, roser næringslivet i fylket for sitt arbeid med læringene, men oppfordrer fortsatt flere til å ta inn lærlinger.

– Spesielt det privat næringslivet er svært dyktige på å ta inn lærlinger, her ligger det offentlige noe etter. Vi håper nå at de rundt 150 søkerne som fortsatt venter på plass, har en læreplass klar til høsten.

Vg3 fagopplæring i skole

Søkere med ungdomsrett som ikke opplever å få tilbud om læreplass innen 1. september, vil få tilbud om Vg3 fagopplæring i skole. - Målet er at alle kvalifiserte søkere med rett skal ha et tilbud om læreplass til høsten, dersom det ikke lar seg gjøre jobber vi med skolene våre rundt aktuelle Vg3 tilbud i skole, sier Elisabeth Hegge. Alle søkere oppfordres til aktivt å oppsøke aktuelle opplæringskontor og bedrifter i jakten på læreplass. – Det er svært viktig at søkerne selv er aktive i denne prosessen, avslutter Hegge.

 
Formidling til læreplass 2017

Søkertallene for 2017 viste 442 søkere til læreplass i Finnmark, hvorav 311 av søkerne har ungdomsrett. Tall fra slutten av juli viser at 157 av de 311 ungdomsrettssøkere har fått læreplass, noe som betyr at over halvparten av søkerne med ungdomsrett har fått læreplass like før fellesferiens slutt. Sammenlignet med fjoråret er tallene for 2017 noe bedre.

- Vi jobber stadig for å få flest mulig inngåtte kontrakter før fellesferien slik at situasjonen blir mer forutsigbart for søkerne våre på vei inn i ferien. Mange blir gående og vente på tilbud hele sommeren, og noen takker ja til skoletilbud i frykt for å stå uten tilbud, sier  Elisabeth Hegge.

Totalt er det hele 900 løpende lærekontrakter i Finnmark, hvorav 241 er nye lærekontrakter for første halvår i 2017. Dette er en svak økning på 14 kontrakter sammenlignet med tall for 2016.  

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Toni Elisabeth Håvardsrud
Inntaks- og formidlingsleder
78 96 32 48
922 39 959