Fylkesvaraordføreren møtte utenriksministeren

Klikk for stort bildeTarjei Jensen Bech (nr. to fra h.) ved siden av utenriksminister Ine Eriksen Søreide, sammen med Troms, Nordland og Sametinget. Foto: Markus Karlsen  

 

Fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech møtte før helga utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide i forbindelse med utenriksministermøtet i Barentssamarbeidet som gikk av stabelen i Umeå, Sverige.

Norge tar over det nasjonale lederskapet i samarbeidet, og fylkesvaraordføreren understreket viktigheten av å fortsatt jobbe for bevegelsesfrihet over grensene, og refererte til arrangement som Barents Games som i år samlet 600 ungdom fra hele Barentsregionen til vennskapelig idrettskonkurranse. Det årlige arrangementet samler opp til 1000 ungdom og er avhengig av en massiv frivillig innsats, hvor en stor del av tiden går med til visumprosedyrer, i tillegg til å være fordyrende.

Sekretariat til Vadsø

Tarjei Jensen Bech pekte videre på viktigheten av å gi Nordområdesekretariatet som er besluttet lagt til Vadsø, et innhold.

- Samtidig er det også viktig at Barents-institusjoner som det norske Barentssekretariatet har stabile rammevilkår, sa han.

Yrkesfag

Fylkesordføreren viste til arbeidet som er gjort i Finnmark når det gjelder intelligente transportsystemer og dro fram Arctic Skills som et godt eksempel når det gjelder å heve statusen til yrkesfag i Barentsregionen. Prosjektet ble unnfanget av Kirkenes videregående skole, og samler yrkesfag ungdom fra hele Barentsregionen til årlige konkurranser.  

Tarjei Jensen Bech holdt også et innlegg på ministermøtet (PDF, 317 kB) i samme by, med flere innspill, blant annet om klima.