Fylkesutvalgets møte tirsdag 9. mai

fylkesutvalget 120416 tmh-foto.jpg - Klikk for stort bildefylkesutvalget 120416 tmh-foto.jpg

Les om de politiske sakene da fylkesutvalget møttes 9. mai

Tirsdag 9. mai er det fylkesutvalg møte i Vadsø, der en rekke saker skal behandles. Møtet streames ikke.

Først er det tre orienteringer. Grenselandet, ved daglig leder Geir Skoglund,  presenterte vindkraftplaner i fjellområdet Tana og Lebesby for fylkesutvalget.

Daglig leder i Hermetikken næringshage, Mette Westlie,

om prosjektet "Surstoff", kulturnæringsnettverket i Finnmark. Finnmark fylkeskommune har vært med på å finansiere satsinga.

"Fylkesrådmannens halvtime" ble tatt til slutt på møtet - se nederst i teksten.

Saker til behandling

Referatsakene 1/17,tilskudd til viltformål,  2/17, friluftsaktivitet , 3/17,turskilt, 4/17, styre til Øvre Anarjohka nasjonalpark, 5/17, tilsagnsoversikt RUP-midler, ble tatt til orientering.

Protokollen fra tidligere møte, sak 20/17, ble også godkjent.

Leteområde i Barentshavet

Fylkesutvalget ga høringsuttalelse til utlysning av blokker i den 24. konsesjonsrunden. Fylkesutvalget sender sitt svar til Olje- og energidepartementet som inneholder temaene rammebetingelser for petroleumsnæringa, beredskap, hensynet til fiskerinæringen og ringvirkninger. Fylkesrådmannens innstilling i denne saken, 21/17, ble vedtatt med tilleggsforslag.

Vedtekter Innovasjon Norge

Fylkesutvalget behandlet i sak 22/17, forslag nye vedtekter for Innovasjon Norge, ble vedtatt å sende videre.

Kolarctic

Sak 23/17 handler om finansiering av kompetanseprosjektet Bridge; UiT Norges arktiske universitet, på inntil kr.916.574 fra regionalutviklingsmidler 2017. Prosjektet dreier seg om samarbeid mellom næringsliv og studiemiljø. Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt med tilleggsforslag.

Sak 24/17 er også en finansieringssak (fylkesutvalget er også næringsutvalg) om arktisk som et attraktiv matområde. Hensikten er å styrke reiselivs- og overnattings-
og serveringsnæringa i Finnmark, Troms, finsk Lappland, Murmansk, Arkhangelsk og Nenets. Fylkesrådmannens innstilling om avslag ble vedtatt.

Habilitet

Sak 25/17 er en sak fra fylkesutvalget tidligere i vinter om lovlighetskontroll. (Den handlet blant annet om fylkesutvalgets medlem Bengt Rune Strifeldts habilitet i behandlinga av etterarbeid og prosess etter arbeidsrettssakene ved Alta videregående skole).  Vedtaket i fylkesutvalget i dag ble: Fylkesutvalgets vedtak i sak 9/17 er fattet i henhold til gjeldende regler. Lovlighetsklagen oversendes departementet for endelig behandling. Strifeldt ble erklært inhabil ved behandlinga av saken.

Kaski fritatt

Ragnhild Kaski får fritak (sak 26/17) fra sine verv i fylkeskommunene politiske utvalg.

Verdensarv-råd

Fylkesutvalget valgte midlertidig medlem og varamedlem til Norges Verdensarvs politiske råd, sak 27/17. Fylkesordfører Runar Sjåstad og Geir Ove Bakken ble valgt til disse vervene.

Delingsøkonomi - drosjenæringa


Fylkesutvalget ga også høringsinnspill til delingsøkonomi, Dvs. vurdere hvordan ny teknologi endrer økonomien, og hvilke muligheter og utfordringer delingsøkonomien gir. Drosjenæringa har vært en av næringene utvalget har vurdert. Fylkesutvalget vedtok innstillinga med tillegg. Se egen sak om dette.

Unntatt offentlighet

Sak 28/17 ble unntatt offentlighet. Her ble Tarjei Jensen Bech erklært inhabil ved behandlinga.

Fylkesrådmannens halvtime

Ole Stian Søyseth holdt innlegg om økonomiplanen de kommende fire årene (PDF, 973 kB)

Rekrutteringsfondet

Fylkesutvalget er også det utvalget som behandler søknader til rekrutteringsfondet.
Finnmarksprodukter as v/ Raymond Kilen Dahl, Tana, får lån inntil kr. 300.000,- 20 % av totalkostnad, til investering i fartøyet Maiken-jenta LK3846.

Utvalget avslo søknad fra Nordlysfisk as ved Fred Håvard Pettersen, søkte om lån til investering i nybygg (fiskefartøy). Prosjektet vurderes ikke å tilfredsstille Finnmark fylkeskommunes retningslinjer for rekrutteringsfondet.

Hammerfest i juni

Neste møte i fylkesutvalget holdes i Hammerfest den 13. juni.

NB: Endelige vedtak med eventuelle forslag legges etter hvert inn på den samme linken som saken.

Fant du det du lette etter?