Fylkesutvalget tirsdag

Klikk for stort bildeFylkesordfører Ragnhild Vassvik. Foto: Maria Borch Mietinen Følg fylkesutvalget når de møtes tirsdag. Møtet streames.

Fylkesutvalget møttes i dag i Vadsø. Saksliste og dokumenter finnes på vårt politike område.

 

Saksliste

Orienteringer

  • Den arktiske jernbanevisjon v/ Bjørn Johansen

Referatsaker

Meldinger

Saker til behandling

 

Arktisk jernbane

Første orientering var om jernbanen ved fylkestingsrepresentant Bjørn Johansen. Fylkesutvalget fikk se en videosnutt som illustrerte jernbanen som skal transportere gods mellom Nordøst-Asia og Nord-Europa via Finland gjennom anvendelse av Den nordlige sjørute og utvikling av Kirkenes som knutepunkthavn. Les hele visjonen her (PDF, 3 MB).

Fylkesrådmannens halvtime

Under fylkesrådmannens halvtime gav samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi en orientering om Boreal-saken.

Næringssjef Hilde C. J. Mietinen gav en orientering som omhandlet leverandørutviklingsprogrammet "Høyere opp i verdikjeden". Saken løftes inn som en ordinær sak på slutten av dagen idag.

Referatsak

Første referatsak var protokoll fra møte i Fjordfiskenemnda.

Saker til behandling

Første sak 5/18 var godkjenning av protokoll til Fylkesutvalget. Saken er godkjent

Sak 6/18 var om finansering: Videreføre klyngeutvikling Smart Construction Cluster. Saken har en positiv innstilling fra fylkesrådmannen. Saken ble enstemmig vedtatt. Fylkesutvalget innvilger Smart Construction Cluster inntil kr. 450 000 (13,6% av totalt budsjett på kr. 3 300 000) til tiltaket «Videreføring klyngeutvikling Smart Construction Cluster».

Neste sak var 7/18 Finansiering: Etablering av sjømatklynge. Saken har positiv innstilling fra fylkesrådmannen, og ble enstemmig vedtatt. 

Sak 8/18 omhandler finansiering av OGH (Olje-, gass- og havbruksklynge) Arktisk Vedlikehold - utvikling av næringsmiljø. Saken har positiv innstilling fra fylkesrådmannen på 420 000 kroner. Saken ble enstemmig vedtatt.

9/18 Finansiering: Petro Øst - del 2 har positiv innstilling fra fylkesrådmannen på 490 000 kroner. Saken ble enstemmig vedtatt.

Sak 10/18 Finansiering: Sjømatsamlinga 2018 har positiv innstilling på 15 000. Saken ble enstemmig vedtatt.

Sak 11/18 Finansiering: Produkt og markedstrender for kongekrabbe i Europa har positiv innstilling på 100 000 kroner. Merkevareforeningen Varanger (MV) søker kr. 100.000 til prosjektet «Produkt og markedstrender for kongekrabbe i Europa» i forbindelse med fylkeskommunens utlysning av midler til kompetansetiltak i sjømatnæringen. Fylkesutvalget gav sine innspill til saken. Ap og SV foreslår at saken avslås, og forslaget fikk flertall mot èn stemme. Søknaden avslås.

Tilskudd til restaurering

Sak 12/18 Tildeling av tilskudd til antikvarisk restaurering av freda og fredningsverdige hus og anlegg. Fylkesutvalget gav sine innspill til saken.

Fylkesrådmannen foreslår at tildelingen av tilskudd fra post 71 til antikvarisk restaurering fordeles slik:

 

Anlegg

 

Kommune

Tildeling

2018

Forhånds-

tilsagn 2019

Freda bygninger og

anlegg

Objekt

 

 

 

Banak Leir

Grønnbrakka

Porsanger

520 000

 

Banak leir

Gulbrakka, gulv

Porsanger

88 000

 

 

Gulbrakka, kjeller

 

78 000

 

Foldalbruket

Tørrfiskbrygga

Lebesby

610 000

 

Noatun

Fjøs

Sør-Varanger

33 500

 

 

Utendørsområde

Sør-Varanger

0

 

 

Peisestua

Sør-Varanger

120 000

 

 

Våningshus

Sør-Varanger

0

 

 

 

Hundsethgården,

Utendørsområde

Vardø

100 000

 

Fjærtoftbruket

Bestyrerbolig

Berlevåg

0

 

Holmen grå

Laksehytte

Sør-Varanger

53 422

 

 

Laksegamme

Sør-Varanger

13 500

 

Verneverdige

bygninger og anlegg

 

 

 

 

Solsletten

Kai

Berlevåg

250 000

250 000

Kongsfjordbruket

Kai

Berlevåg

300 000

250 000

Kjelvik

Egnebu

Nordkapp

328 850

 

 

Kai

Nordkapp

475 375

 

Jomiskobadstua

Badstu

Vadsø

258 000

 

Bekolagården,

Russebakeriet

Vadsø

31 000

200 000

Stenhaug-gården

Bolighus

Vardø

150 000

 

Kristian 4. gt

Tørrfisksjå

Vardø

200 000

200 000

Vestervaagen brygge

Østre Molokrok

Vardø

300 000

250 000

Strandgate 49,

Pakkhus

Vardø

70 000

100 000

Nordre Langgt. 34

Bolighus

Vardø

200 000

 

Store Tamsøy

Storgården

Porsanger

 

250 000

Repokoski

Fjøs

Porsanger

75 000

 

Stallogargoveien 37

Våningshus

Porsanger

66 894

 

Håndverkskompetanse

Utvikling

FFK

48 145

 

 

 

Til sammen

4 369 686

1 500 000

 

Kr 400 000,- av årets tildeling (10 %) settes av til strakstiltak og sikring.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Midler til finansiering av prosjektledere

Sak 13/18 var en utsatt sak fra forrige møte: Tildeling av midler til finansiering av prosjektledere i Finnmark vannregion. Saken ble enstemmig vedtatt.

Leverandørutvikling i Nord-Norge

Sak 14/18 Leverandørutvikling i Nord-Norge ble løftet inn som ordinær sak. Ap og SV kom med fellesforslag som ble vedtatt. 

Uttalelse fra Fylkesutvalget

Stortinget har i sak 115 og 116/2017 gjort følgende vedtak i om å flytte forvaltningen av Investeringsfondet for Nordvest-Russland til Kirkenes:

  • «1.   Stortinget ber regjeringen slå sammen Investeringsfondet for Nordvest-Russland og Investeringsfondet for Øst-Europa.
  • 2.      Stortinget ber regjeringen lage nytt mandat for det sammenslåtte fondet tilpasset dagens situasjon.
  • 3.      Stortinget ber regjeringen legge forvaltningen av det nye sammenslåtte investeringsfondet til et kompetent miljø i Nord-Norge, med ankerfeste i Sør-Varanger.»

Fylkesutvalget i Finnmark ber Regjeringen legge forvaltningen av det nye fondet til kompetansemiljøet i Kirkenes.

Fylkesutvalget vedtok uttalelsen (DOCX, 14 kB).

Rekrutteringsfondet

Fylkesutvalget er også det utvalget som behandler søknader til rekrutteringsfondet.

Saksliste:

Les Rekrutteringsfondets dokumenter på vårt politiske område.

Sak 4/18 var godkjenning av protokoll til rekrutteringsfondet. Den ble godkjent.

Sak 5/18: Leif Arne Ingebrigtsen søker Rekrutteringsfondet om kr. 300.000,- i lån til førstegangsinvestering i brukt fiskefartøy i åpen gruppe. Saken ble enstemmig vedtatt.

6/18 Finansiering: Heløy Fish ved Jacob Heløy søker Rekrutteringsfondet om kr. 800.000,- i lån til investering i nybygg/fiskefartøy for drift i åpen gruppe. Saken ble enstemmig vedtatt.

7/18 Finansiering: Laksen Fisk ved Lasse Johnsen søker Rekrutteringsfondet om kr. 300.000,- i lån til førstegangsinvestering i fiskefartøy for drift i åpen gruppe. Saken ble enstemmig vedtatt.

8/18 Finansiering: Christer Pedersen søker Rekrutteringsfondet om kr. 360.000,- i lån til førstegangsinvestering i fiskefartøy for drift i åpen gruppe. Søknaden er innstilt avslått da søknaden ikke tilfredsstiller retningslinjene til Rekrutteringsfondet. Enstemmig vedtatt avslag på søknaden.

9/18 Finansiering: Stig Werner Einvik søker Rekrutteringsfondet om kr. 280.000,- i lån til førstegangsinvestering i fiskefartøy for drift i åpen gruppe. Saken ble enstemmig vedtatt.

Fant du det du lette etter?