Fylkesutvalget møttes tirsdag

Klar til møte: Fra venstre: Samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi, Geir Torbjørnsen i Barel, generalkonsul Erik Svedahl og spesialrådgiver Markus Karlsen. Foto: Harald Hereide - Klikk for stort bildeKlar til møte: Fra venstre: Samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi, Geir Torbjørnsen i Barel, generalkonsul Erik Svedahl og spesialrådgiver Markus Karlsen. Foto: Harald Hereide

Tirsdag 16. oktober var det fylkesutvalg. 

Fylkesutvalget har møte tirsdag, der det er en rekke orienteringer. Fylkestinget møtes onsdag og torsdag med mange saker. Møtene streames på vår web-tv.

Sigve Gusdal orienterte om et forprosjekt om fiberutbygging i Finnmark. Det handler om kritisk infrastruktur. (PDF, 855 kB)

Generalkonsulen i Murmansk

Den norske generalkonsulen i Murmansk, Erik Svedahl, fortalte om norsk-russisk samarbeid, og konsulatets oppgaver. Han tok utgangspunktet i at konsulatet i Murmansk markerer sine 25 år i 2018.

Elektronikkvirksomhet

Kirkenesmannen Geir Torbjørnsen i Barel AS fortalte om bedriftens satsing (PDF, 2 MB)østover. Han var også opptatt av at Finnmark må posisjonere seg som teknoområde i Arktisk.

Fylkesrådmannens halvtime

Under denne posten orienterte Hilde Bersvendsen om ståa i arbeidet med en 420 KV kraftlinje fra Skaidi til Varangerbotn.

Jurist Benjamin Høyning Petersen orienterte om endringer i kommuneloven.

Referater 

Referatsak15/18 om tildeling av RUP-midler ble tatt til orientering. Det samme med 16/18, kontrollkomiteens årsrapport og 17/18, protokollen fra møte i fjordfiskenemnda.

Meldinger

Melding 3/18 om bredbånd i Finnmark og 4/18 om bruk av regionale utviklingsmidler ble også tatt til orientering.

Finansiering

Sak 44/18, protokollen, ble vedtatt.

Politikerne vedtok en finansiering på 270 000 kroner til "digitalisering som drivkraft", sak 45/18.

Fylkesutvalget bevilget inntil 800 000 kroner til "design og arkitektur som verktøy for utvikling", sak 47/18.

Høring om krabbefiske

Fylkesutvalget vedtok ei høring om tiltak for å redusere ulovlig fangst og omsetning av kongekrabbe, sak 46/18.

Akvakultur

Akvakultursøknadene fra Grieg Seafood og Salmar Farming om ny lokalitet i Vannfjorden i Nordkapp kommune ble vedtatt, sak 48/18.

Politikerne vedtok sak 49/18 der Grieg Seafood får akvakulturtillatelse ved Jernøya i Nordkapp kommune.

PS: Saksframlegg med forslag og vedtak legges ut på de aktuelle lenkene så snart som mulig.

Økonomiutvalget og mulighetsstudiet

Fylkesutvalget er også fylkeskommunens økonomiutvalg. Økonomi- og analysesjef Ole Stian la fram fylkesrådmannens mulighetsstudie i sin orientering. (PDF, 2 MB) Her vises ulike tiltak og kostnadsnivå. Politikerne bes om å gi signaler på prioriteringer. Økonomiplanprosessen , sak 3/18, skal også opp i fylkestinget 17. og 18. oktober.

Sak 4/18 var fylkesrådmannens statusrapport, som ble vedtatt.

Rekrutteringsutvalget

Dette utvalget vedtok å bidra med et lån på 500 000 til finansiering av selskap under stiftelse ved Marius Johnsen fra Kiberg.

Havbruksfond

Fylkesutvalget forvalter også havbruksfondet og gikk inn for å opprette et prosjekt med prosjektleder for en kystsoneplan, sak 1/18 i dette utvalget.

Fant du det du lette etter?