Fylkesutvalget møttes i Vadsø 7. mai

Klikk for stort bildeFylkesutvalgets møte 7. mai ble ledet av fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech. Foto: Hege Wallenius

Møtet ble streamet på vår web-tv.

Det var flere bevilgningssaker på sakslista på dagens fylkesutvalgsmøte.

Referatsaker

Møtet ble ledet av fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech. Referatsak 3/19, tilsagnsoversikt over regionale utviklingsmidler ble tatt til etterretning. Det ble også 4/19, tilskudd til viltformål, og 5/19 friluftsaktiviteter.

Meldinger

Melding 3/19 om kapasitet på fergesambandet Øksfjord - Hasvik ble også tatt til orientering.

Saker

Første sak, 17/19, protokollen fra siste møte, ble vedtatt. Sak 23/19, høring om innovasjonsstrategi, ble vedtatt. Den handler om en regional innovasjonsstrategi innenfor EUs rammeverk, kalt SMART-spesialisering

Jernbane Rovaniemi - Kirkenes

Sak 18/19 er uttalelse om rapporten som handler om Arctic Railway, det vil blant annet si en forlengelse av jernbane fra Nord-Finland til Sør-Varanger. Fylkesutvalget synes den er for lite framtidsrettet, og politikerne ønsker mer nasjonalt trykk på saken.

Nasjonal transportplan

Sak 19/19 er felles innspill fra Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune på hovedutfordringene til NTP 2022-2033 på transportområdet. Vedtaket sendes Samferdselsdepartementet som har en frist på innspill 10. mai. I saken tas infrastruktur som godskorridorer, kommunikasjonsløsninger i nord, klima og miljø, skred og ras, opp.

Tolketjenester

Sak 20/19 om lov om tolketjenester hos offentlige organer. Kunnskapsdepartementet har en frist på 7. juni for innspill. Satsing på samisk og kvensk språk ble tatt med i vedtaket.

Hallvika fiskerihavn

Fylkesutvalget bevilget i sak 21/19 en million kroner til Hallvika fiskerihavn i Måsøy kommune. Midlene kommer fra regionale utviklingsmidler (RUP).

Grønn satsing

Sak 22/19 er bevilgning til et SINTEF-prosjekt "Green Attitude". 200 000 kroner går til dette Interreg-prosjektet som handler om ressursøkonomisering.

Halv million til digital satsing i Alta

Fylkesutvalget bevilget i sak 24/19 inntil 500 000 kroner på prosjektet Smart Construction Cluster, som handler om digitalisering av bygge-  anleggs- og entreprenørnæringene i Alta.

Uttalelse om redningsinnsats

Fylkesutvalget vedtok en uttalelse om redningsinnsats til sjøs (PDF, 299 kB). Den ble fremmet av Jo Inge Hesjevik.

Domstolsstruktur

Fylkesutvalget vedtok en uttalelse om ny struktur for domstolene i Finnmark (PDF, 203 kB). Den ble fremmet av Remi Strand.

Veiadministrasjon

Utvalget vedtok også en uttalelse om veiadministrasjon (PDF, 376 kB) som ble fremmet av Geir Ove Bakken.

 

NB: Fullstendige vedtak ligger ute på den aktuelle lenka i sakene.

Fant du det du lette etter?