Fylkesutvalget møttes i Vadsø 17. september

Klikk for stort bildePå fylkesutvalgets  saksliste. 17. september sto blant annet kongekrabbefiske og en rekke pengebevilgninger.

Utvalget hadde ei lang saksliste. Møtet streames.

Referatsaker

Sak 8/19 er tilsagnsregnskap RUP-midler som ble tatt til orientering.

Sak 9/19, protokoll fra møte i fjordfiskenemnda, ble tatt til orientering. Det samme med sak 10/19, kopi av vedtak vedrørende utbygging på Raggovidda.

Meldinger

Melding 5/19 er oppstart av prosjekt "Hydrogenstrategi".

6/19 er informasjon om lovlighetskontroll av fylkestingets vedtak om budsjett og økonomiplan. Begge ble tatt til orientering.

Dans og olje

Sak 33/19 om protokoller, ble vedtatt.

Sak 34/19 handler om valg av styreleder for Dansearena Nord. Med fylkesordførerens dobbelstemme ble saken utsatt til fylkestingets møte i oktober.

Sak 35/19 er høring om forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme. som ble vedtatt.

Sak 36/19 er høring om endringer i rovviltforvaltninga. her ble innspillene vedtatt med endringer.

Sak 37/19 er nok ei høring. Denne handler om forslag til nye forskrifter for vilt og åte.

Pasvik og Neiden vannområde

Sak 38/19 er tilskudd  på 1,16 millioner kroner til Pasvik og Neiden vannområde, som ble vedtatt.

Sak 39/19 om støtte til "Beredskapslab" ble utsatt.

Sak 40/19 er nok en søknad om RUP-midler; kompetanseutvkling/rekruttering i petroleumsbransjen som fikk støtte på inntil 250 000 kroner.

I sak 41/19 bevilget fylkesutvalget opplæringsavdelinga i Finnmark fylkeskommune inntil 400 000 kroner til kartlegging av kompetanse i arbeidsmarkedet.

Kongekrabbe

Sak 42/19 handler om deltakelse i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe. som ble vedtatt med endringer.

Sak 43/19 ble også vedtatt. Her ble det bevilget 341 000 kroner til et klimapartnernettverk  - regien har nærings- og nordområdeavdelinga i Finnmark fylkeskommune.

Finnmarksrøye

I sak 44/19 bevilget utvalget 210 000 kroner til Finnmarksrøya AS som går til kompetansetiltak om settefisk i Ropelv i Sør-Varanger.

Jernbane Tromsø - Fauske

 I sak 45/19 vedtok politikerne et kunnskapsgrunnlag for arbeidet med Nord-Norgebanen.

Hasvik får bolystpris

Bolystprisen 2019 går til Hasvik kommune. Her, sak 46/19, var det kommet inn tre kandidater; Hasvik kommune, Tonny Lunnan i Kjøllefjord og Reidulf Høybakken i Porsanger IL. Prisen er på 30 000 kroner og deles ut kvelden før fylkestingets møte i Vadsø, det vil si tirsdag den 15. oktober kl 1930.

Miljøsertifisering

I sak 47/19 ble det bevilget fra de regionale utviklingsmidlene (RUP-midler) 500 000 kroner til miljøsertifisering, dette håndteres av nærings- og nordområdeavdelinga i Finnmark fylkeskommune. 

Sak 48/19 er årshjul for eiendomsforvaltninga, tilstandsrapport,  i Finnmark fylkeskommune som ble vedtatt.

Ni millioner fra havbruksfondet

Fylkesutvalget utgjør også styret for havbruksfondet. Her bevilget de 9,5 millioner kroner, sak 2/19, til som er prosjektmidler til kystsoneplanlegging i Finnmark.

Effekter av lakseoppdrett på reker og torsk

I fondets sak 3/19 bevilget politikerne 2,12 millioner kroner til prosjektet "sameksistens fiskeri - havbruk; effekter av lakseoppdrett på reker og torsk".

Støtte til fiskere

Fylkesutvalget behandler også søknader til rekrutteringsfondet. I sak 2/19 får Joanna Aniela Pilko fra Ingøy 260 000 kroner til utskifting av fiskefartøy. 

I sak 3/19 får Thomas Alfon Ingebrigtsen fra Akkarfjord lån på 200 000 til investering i brukt fiskefartøy.

NB: Endelige vedtak med eventuelle nye forslag legges ut på lenkene til sakene.