Fylkesutvalget møttes 13. februar

Klikk for stort bilde

Fordeling av RUP-midler på 63 millioner var en av sakene på dagens fylkesutvalgsmøte.

Fylkesutvalget møttes i dag i Vadsø. På sakslista sto blant annet fordeling av de regionale utviklingsmidlene (RUP-midler).

Første referatsak var fra fjordfiskenemnda, 1/18 og fra et annet møte i samme nemnd, sak 2/18, og siste telefonmøter i den nemnda.

Sak 4/18 var en uttalelse om regionalt næringsprogram for Finnmark 2013-2016.

Saker til behandling

Første ordinære sak ut var godkjenning av protokollen, 1/18, som ble vedtatt. 

Neste sak var  tildeling av midler til finansiering av prosjektleder for årene 2018-2021 i norsk-finsk og Finnmark vannregion. Saken ble trukket, og behandles ved neste anledning.

Jordbruksoppgjøret

Fylkesutvalget ga innspill til årets jordbruksforhandlinger, sak 3/18.

Fordelte RUP-midler

Sak 4/18 handler om fordeling av de regionale utviklingsmidlene på 63,27 millioner kroner. Hoveddelen, dvs 23,54 mill. kr går til Innovasjon Norge Arktisk (som fordeler bl.a. lån og tilskudd til bedrifter).

Slik ble fordelinga.

 • Innovasjon Norge Arktis 23,54
 • Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn (rest etter fordeling) 5,36
 • Ramme kommunale næringsfond 3,50
 • Ramme Festivaltilskudd 0,50
 • Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljø og tilgang til kompetanse (rest etter fordeling) 3,50 
 • Oppfølging, regjeringens nordområdestrategi 3,00
 • Grenseregionale Interreg-program 5,37
 • Omstillingsprogram ved akutte endringer i arbeidsmarkedet (fordelt)
 • Omstilling Nordkapp kommune 2,00
 • Omstilling Måsøy kommune 2,00
 • SUM 63,27 mill. kr

Markoppnes industriområde

Fylkesutvalget vedtoki sak 5/18 å bevilge 2,3 mill. kr (RUP-midler) til utvikling av industriområdet Markoppnes i Kvalsund. Området er planlagt for bruk til gruveindustri, olje og gass, marine næringer, basevirksomhet, samt arealer for kontorbygg.

Flytebrygge utsatt

Saken om finansiering av flytebrygge til Vardø havn ble utsatt, sak  6/18.

Diverse valgsaker

Sak 7/18 handlet om diverse valg til råd og utvalg.

Enklere tollregler på Nordkalotten

Fylkesutvalget støttet også en uttalelse om enklere tollregler (PDF, 59 kB) på Nordkalotten. Utvalget oversender også en uttalelse om endringer i energilovgivninga (PDF, 185 kB).

Støtte til fiskere

Fylkesutvalget utgjør også Finnmark fylkeskommunes rekrutteringsfond. Fondet gir lån til Sikke-Marie Holmefjord Therkelsen fra Nordvågen 100 000 kroner, og Sindre M. Skjåvik fra Tana 330 000.

Orientering av Arne Hjeltnes

Som siste økt på møtet holdt Arne Hjeltnes en orientering om sine fiskeriplaner i Gamvik; “Norwegian Fish Company sin virksomhet, utfordringer og fremtidige planer i Mehamn/Gamvik kommune.”

Fant du det du lette etter?