Fylkesutvalget møttes i Vadsø

Klikk for stort bilde

Tirsdag 12. mars hadde fylkesutvalget møte i Vadsø. Se video fra møtet her.

Regional stats inndeling

Møtet startet med en orientering under "fylkesrådmannens halvtime" som økonomi- og analysesjef Ole Stian Søyseth holdt. Innholdet hans baserte seg på et notat fra KMD om uttalelse i forbindelse med regional stats inndeling. - Innspillsrunden følger ikke ordinære høringskrav om seks ukers frist, sa han. Det er for kort tid til å gi fylkesutvalget en utfyllende sak om høring, men endringer kan ha påvirkning på samfunn og kompetansebygging i Finnmark. Nå blir det fylkesordføreren som gir en uttalelse på vegne av Finnmark fylkeskommune.

Jernbanerapport

Referatsak 2/19, tilsagnsoversikt RUP-midler, ble tatt til orientering.

Melding, 2/19 handler om rapporten Arctic Railway fra en finsk-norsk arbeidsgruppe. Fylkesutvalget er positiv til jernbane fra Kirkenes til Rovaniemi og vil komme tilbake til ny politisk behandling av rapporten.

Protokollen fra siste møte, sak 9/19, ble vedtatt.

Reiselivsstrategi

Sak 10/19 er godkjenning av høringsutkast til reiselivsstrategi for Finnmark. Utkastet ble vedtatt, og reiselivsstrategien skal nå på seks ukers høring.

Olje, gass og havbruk

Sak 11/19 er en finansieringssak der utvalget vedtok å bruke 500 000 kroner på olje,gass og havbruksklynga "OGH Arktisk vedlikehold".

Støtte til Båtsfjord

I sak 12/19 fikk Fiskerigruppa i Båtsfjord inntil 500 000 kroner til prosjektet "klyngeutvikling Arena Fisk 365". Også disse midlene kommer fra de regionale utviklingsmidlene (RUP-midler).

Norsk-finsk vannregion

Sak 13/19 er høring av planprogram og hovedutfordringer for Finnmark og Norsk-Finsk vannregion. Den ble vedtatt.

Næringsarena Nord

Sak 14/19 er nok en finansieringssak fra RUP-midlene til Næringsarena Nord (samling av ledere i næringsforeninger).  Fylkesutvalget vedtok fylkesrådmannens negative innstilling.

Midler til restaurering

Sak 15/19 er tildeling av tilskudd til antikvarisk restaurering av freda  og fredningsverdige hus og anlegg. Midlene kommer over statsbudsjettet. Det kom inn søknader på tilsammen 5,3 millioner kroner, mens det deles ut over fire millioner kroner til bygg og anlegg i 2019 og 1,5 millioner for 2020, og i tillegg midler til andre tiltak.

Omstillingskommuner i Finnmark

Sak 16/19 er finansiering av en konferanse for omstillingskommuner i Finnmark.  Fylkesutvalget vedtok å bruke 100 000 kroner på konferansen som skal finne sted i Kautokeino.

Rekrutteringsfondet

Fylkesutvalget utgjør også rekrutteringsfondet for fiskere. Her ble Heløy Fish As ved Jakob Heløy i Nordvågen tildelt lån på 800 000 kroner til investering i nytt fartøy i sak 1/19.

Havbruksfondet

Fylkesutvalget utgjør også havbruksfondet. Utvalget vil bruke 1,5 millioner kroner på interkommunalt plansamarbeid for en kystsoneplan for Varanger. Her er Vadsø, Vardø, Nesseby og Sør-Varanger kommune involvert.

Økonomiutvalget

Fylkesutvalget utgjør også økonomiutvalget. i sak 1/19 ble fylkesrådmannens statusrapport med budsjettreguleringer vedtatt.

NB: Endelige vedtak med eventuelle endringer og tillegg legges ut på lenkene til alle sakene.

Onsdag 13. og torsdag 14. mars er det fylkesting, også det avholdes på Fylkeshuset  i Vadsø.

Fant du det du lette etter?