Fylkesutvalget møtes i Alta 19. juni

Klikk for stort bilde

Fylkesutvalget har møte i Alta tirsdag 19. juni. På sakslista står fiskerisaker og femkilometersonen for utlendingers fiske, og finansieringssaker.

Fylkesutvalget startet med orienteringer om letebrønner i Barentshavet og framtidsutsikter. Disse ble holdt av selskapene Spirit Energy (PDF, 996 kB) v/Tom Gederø og Marianne Bruvoll og DEA Norge (PDF, 2 MB)v/Kjetil Hjertvik og Svend Erik Pettersson.

Fylkesrådmannens halvtime

Under "fylkesrådmannens halvtime" fikk politikerne en orientering om EUs personvernregler, kalt GDPR. Denne ble holdt av jurist Kristi Aresvik Hals. Hun presenterte ståa (PDF, 139 kB)på dette arbeidet i Finnmark fylkeskommune.

Uttalelse om rekefiske

I sak 11/18 tok fylkesutvalget en uttalelse om rekefiske til orientering. Den kom fra Øst-Finnmark regionråd og inneholdt bl.a at man på Varangerfjorden snarest inndra dispensasjoner for å fiske med fartøy over 15m innenfor fjordlinjen, innføre fiskedøgn, begrensning av antall fartøy. Fylkesutvalget kom med sin støtteuttalelse. (PDF, 27 kB)

Saker til behandling: Godkjenning av protokollene ble gjort.

Kvenskstrategier og utlendingers fiske

Kvensk/norskfinske strategier ble vedtatt, og skal endelig behandles i fylkestinget 20.- 21. juni.

Fylkesutvalget ga sitt syn på høringa om utlendingers fiske innenfor eller utenfor i et område som er fem kilometer fra vei. 

Kjøllefjord havn og Vadsø

Politikerne brukte regionale utviklingsmidler (RUP-milder): Utvalget ønsker å bevilge 300 000 kroner til Lebesby kommune, sak 31/18, til havneutvikling.

Utvalget bevilger også midler til havneutvikling i Vadsø i sak 33/18.

Kartlegging av fiberutvikling i Nord-Norge og Trøndelag støttes også med 160 000, sak 32/18.

500 000 bevilges til Finnmark fylkeskommune for stand på Aqua Nor 2019, 34/18.

Et leverandørutviklingsprosjekt for Nordland, Troms og Finnmark og Sametinget støttes, inkl. prosjektleder med 1,9 millioner kroner, sak 36/18.

Sak 37/18 er støtte til et prosjekt i Nordnorsk reiseliv; 1 500 000,- til prosjektet «Visit Arctic Europe II – Stronger Together» fra regionale utviklingsmidler.

Sams veiadministrasjon

Sak 38/18 er ei høring fra Statens vegvesen om felles veiadministrasjon mellom Finnmark fylkeskommune og vegvesenet. Høringa ble vedtatt, men den skal også behandles i fylkestinget.

Det samme skjedde med regnskapet til Finnmark fylkeskommune for 2017, sak 39/18.

Økonomiplan

Fylkesutvalget er også økonomiutvalg, og behandlet prosessen med økonomiplan. Her ligger også et utfordringsdokument, som inneholder nye satsinger.

Utvalget behandlet også fylkesrådmannens statusrapport med budsjettreguleringer.

Økonomi- og analysesjef Ole Stian Søyseth holdt til slutt en orientering om økonomiplan og utfordringer fire år framover. (PDF, 2 MB) Utvalgets medlemmer fikk gjort en liten øvelse på hva de vil satse på framover.

Støtte til fisker

Styret for Finnmark fylkeskommunes rekrutteringsfond for fiskere bevilger Håkon Nordstrand, 9771 Skjånes, lån inntil kr. 700.000,- (maksimalt 20 prosent av kjøpesum fartøy) til utskifting av fartøy ved investering i fartøyet Daddi LG9772 for fortsatt drift i åpen gruppe.

Forsvarsstøtte til Porsanger

Fylkesutvalget vedtok også en uttalelse (PDF, 40 kB)om økte midler til forsvarskommunen Porsanger.

 

(Vedtak og evt. tilleggsforslag legges fortløpende ut på den enkelte saken).

Fant du det du lette etter?