Møte i Fylkesutvalget

Klikk for stort bildeMarianne Pedersen orienterer om overføring av oppgaver fra vegvesenet. Foto: Hege Wallenius

Fylkesutvalget hadde møte i Vadsø 12. februar. Se her hvilke saker som ble behandlet. 

En rekke saker var til behandling på tirsdagens møte, som ble sendt på vår web-tv.

Innovasjon Norge

Før den politiske behandlinga av saker startet, holdt Gunnar Kvernes en orientering om Innovasjon Norge Arktisk sitt arbeid, sine mål og virkemidler. 

Fylkesrådmannens halvtime

Prosjektleder Marianne Pedersen orienterte om prosjekt ny veiadministrasjon; (PDF, 634 kB) nye oppgaver for overføring av oppgaver fra vegvesenet til fylkeskommunene, under posten "fylkesrådmannens halvtime". 

Økonomi- og analysesjef Ole Stian Søyseth orienterte om økonomistatus og planarbeidet. Assisterende samferdselssjef Jørgen Blix orienterte om ståa og satsinger.

Referatsak

Referatsak 1/19, er protokoll fra møte i fjordfiskenemnda. Den ble tatt til orientering.

Meldinger

Melding 1/19, er eieravtale og eierskap i Innovasjon Norge. Tatt til orientering.

Saker til behandling

Sak 1/19 er godkjenning av protokoller fra siste møter. Denne ble vedtatt.

Fordelte RUP-midler

Fylkesutvalget fordeler de regionale utviklingsmidlene (RUP-midler), sak 2/19. Her ble 71,3 millioner kroner fordelt; midlene går blant annet til Innovasjon Norge, kommunale næringsfond og omstillingstiltak i Kautokeino kommune.

Finnmarksløpet

Sak 3/19 er søknad fra Finnmarksløpet om å komme på statsbudsjettet. Fylkesutvalget vedtok å støtte ideen og ønsket.

Tjenestedesign

Sak 4/19 er finansiering av "tjenestedesign som metode for innovasjon".  Søknaden ble avslått.

Jernøya

Sak 5/19 er en klagebehandling av akvakulturlokalitet ved Jernøya i Nordkapp kommune. Klagen ble vedtatt av politikerne.

Festivalutvikling

Sak 6/19 er festivalutvikling i Finnmark.  Fylkesutvalget bevilget 490 000 kroner til tiltaket.

Nytt inntektssystem

Sak 7/19 er høringsuttalelse til nytt inntektssystem for fylkeskommunene.  Den ble vedtatt.

Uttalelse om Finnmarkssykehuset

Fylkesutvalget behandlet en uttalelse som går på at regjeringa bes trekke forslaget om at Finnmarkssykehuset blir en del av Universitetssykehuset i Nord-Norge, (PDF, 103 kB) UNN HF. Denne ble behandlet som en sak, 8/19, og fikk flertall.

NB: Endelige vedtak med eventuelle tilleggsforslag kommer på samme lenke som saksframlegget.

Fant du det du lette etter?