Fylkesutvalget møtes 11. desember

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik, representantene Trine Noodt og Kurt Wikan er på fylkesutvalgets møte i Vadsø i dag. Foto: Harald Hereide - Klikk for stort bildeFylkesordfører Ragnhild Vassvik, representantene Trine Noodt og Kurt Wikan er på fylkesutvalgets møte i Vadsø i dag. Foto: Harald Hereide

Fylkesutvalget møtes i Vadsø tirsdag 11. desember fra kl 10 med mange saker på lista. Møtet streames på vår web-tv og You Tube.

Referatsakene tilsagnsoversikt RUP-midler, sak  20/18,  svar på henvendelse om rekefiske i fjordene, sak 21/18, og svar på spørreskjema om erfaringene med Interrreg, sak 22/18, ble tatt til orientering. 21/18 legges forøvrig fram som sak på et senere møte.

Sak 63/18, godkjenning av protokollen, ble vedtatt.

Møtet streames på ffk.no og You Tube.

Fiskerihavn i Gamvik

Fylkestinget vedtok også forskuttering av rentekostnader til havneutbygging i Gamvik, sak 64/18.

Sjømatstrategier

Sak 65/18 er godkjenning av høringsutkast for rullering av sjømatstrategier.

Stedsnavn

Sak 66/18 er fylkesutvalgets høringssvar til Kulturdepartementets høring om stedsnavn. Fylkespolitikerne framhever betydninga av kvenske og samiske stedsnavn.

Regional planstrategi

Sak 67/18 er oppstart av regional planstrategi for årene 2020-204 ble vedtatt.

Klage avvist

Sak 68/18 er klagebehandling på avkvakulturlokalitet i Vannfjorden i Nordkapp kommune, som ble vedtatt.

Design og arkitektur

Sak 69/18 er en endring i NODASs prosjekt om design og arkitektur, som ble vedtatt. Fylkesutvalget vil fortsatt bruke inntil 800 000 kroner på prosjektet.

Eierskapsmelding

Sak 70/18 handler om Finnmark fylkeskommunes eierskap, som ble vedtatt.

Lusebehandling i merd

Sak 71/18 er svar til Nærings- og fiskeridepartementets høring til forslag til tiltak for å motvirke miljøeffekter av lusebehandling i merd.

Uttalelse om Barentsinstituttet

Fylkesutvalget vedtok en uttalelse om utviklinga i Barentsinstituttet (PDF, 144 kB) i Kirkenes.

Uttalelse om skredsikring

De elleve politikerne vedtok også en uttalelse om rassikring. (PDF, 144 kB)

Rekrutteringsfondet

Fylkesutvalget er også rekrutteringsfondet for fiskere. i sak 12/18 fikk Rast Adventures AS ved Tor Ivar Hauge  i Tana støtte til fiskebåt med lån på 460 000 kroner.

i sak 13/18 fikk Tom-Egil Hansen i Honningsvåg lån til samme formål på inntil 280 000 kroner.

Økonomiutvalg

Fylkesutvalget er også økonomiutvalg, og sak 5/18 er økonomirapportering. Her legger fylkesrådmannen fram en statusrapport med budsjettregulering.

PS: Saksframlegg med endelige vedtak legges fortløpende ut, her ligger også eventuelle tilleggs/endringsforslag

Onsdag og torsdag er det fylkestinget som møtes i Vadsø.

Fant du det du lette etter?