Fylkestinget 25. og 26. oktober

Fylkestinget møtes 25. og 26. oktober - Klikk for stort bilde

Fylkestinget møtes i Vadsø 25. og 26. oktober. Møtet streames.

Fylkestingets første saker var valg av fylkesordfører og fylkesvaraordfører. Her ble henholdsvis Ragnhild Vassvik og Tarjei Jensen Bech valgt etter at fylkesordfører Runar Sjåstad ble valgt inn på Stortinget. (sak 44/17, 43/17 og 49/17).  Bengt Rune Strifeldt fikk også innvilget fritak fra sitt verv som fylkestingsrepresentant, det samme fikk Vetle Langedahl.. Se andre valgsaker 52/17 og 45/17 (utsatt til torsdag).

Møtet streames. Se saksliste og program (nede til høyre på sida).

Møteplan for 2018

Fylkestinget behandlet møteplan for de politiske utvalgenes møter neste år, sak 36/17.

Meldinga om styrking av landmakta, sak 9/17 ble tatt til orientering.

Fartøyvernsenter

Fylkestinget vedtok avtale mellom de nordnorske fylkeskommunene om fartøyvernsenteret, sak 37/17.

Struves meridianbue og verdensarven bergkunst i Alta

I sak 38/17 ble  det etablert et verdensarvråd for Struves meridianbue og bergkunsten i Alta.

Strategi regionalt forskningsfond

Fylkestinget vedtok forlengelse av strategi for regionalt forskningsfond i Nord-Norge, sak 42/17.

Forhandlingsutvalg fylkessammenslåing

Sak 53/17 handlet om å nedsette et forhandlingsutvalg i sammenslåinga av Finnmark og Troms. Fylkestinget vedtok ei endring i fylkesrådmannens innstilling: Forhandlingsutvalget skal bestå av fem politikere, tre fra posisjonen, to fra opposisjonen. Disse blir: Ragnhild Vassvik, Geir Ove Bakken og Johnny Ingebrigtsen. Fra opposisjonen: Arne Liakleiv og Lise Svenning. Utvalget skal tre i kraft etter det felles fylkestingsmøtet i neste uke mellom Finnmark og Troms i Kirkenes, og skal fungere til fellesnemnda er satt ned.

Beredskapsflyplass i Kautokeino

Meldinga om status på beredskapsflyplass i Kautokeino, ble løftet som sak - 8/17.

Fylkestinget torsdag

På fylkestingets andre dag ble det gjort tillegg til onsdagens valgsaker, og her ble det satt inn nye representanter og vararepresentanter til en rekke verv og utvalg, blant annet til petroleumsrådet og Fefo-styret.

Rute- og infrastruktur i Altafjorden

Sak 39/17 handler om ruter og infrastruktur sjøverts i Altafjorden og Rognsundet. Her er det behov for å gjøre mindre endringer i rutedriften, tilrettelegge fartøykrav og utbedre infrastrukturen.

Fartøykrav og fergetakst

Sak 40/17 dreier seg om endringer i fartøykrav for hurtigbåter. Dette berører bl.a.  AltafjordXpressen, MåsøyXpressen og SørøysundXpressen.

Sak 41/17,  konsekvenser for å innføre fergetakst for kjøretøy på hurtigbåter. Saken ble utsatt til fylkestinget i desember.

Budsjett og økonomiplan

Økonomiplan for de neste fire årene var sak 48/17. Her ligger muligheter og økonomiske utfordringer som fylkestingets medlemmer skulle gi signaler til i økonomiplanprosessen.

 

Fylkestinget gjorde også vedtak i sak 46/17, ble vedtatt og er den økonomiske statusrapporten fra fylkesrådmann med budsjettregulering. Her kan nevnes at sykefraværet er lavt og nedadgående, og budsjettet er i balanse - med vanlige usikkerhetsfaktorer.

Sak 44/17, finansielle måltall for Finnmark fylkeskommune, ble også vedtatt.

Neste fylkesting er i desember, foruten det felles møtet som skal være kommende tirsdag i Kirkenes med Troms.

PS: I lenkene til saksframleggene vil også vedtakene ligge. I noen tilfeller kan dette ta noe tid på grunn av kvalitetssikring.

Fant du det du lette etter?