Førsteinntaket til videregående skole er klart

Klikk for stort bildeAssisterende opplæringssjef Toni Elisabeth Håvardsrud. Foto: Hege WalleniusOver 2800 søkere har nå fått tilbud om plass i videregående skoler i Finnmark fra høsten. Fristen for å svare er 15. juli.

De som har fått tilbud i førsteinntaket, har fått varsel på SMS om å logge seg inn med elektronisk ID på vigo.no for å sjekke og svare på tilbudet. Svaret må gis senest i løpet av mandag 15. juli.

Førsteinntaket er gjort for de med ungdomsrett, det vil si de som ikke har brukt opp sine tre år i videregående opplæring. Andre søkere som enten har voksenrett, fullføringsrett eller ikke-rett vil bli med i andreinntaket, som gjøres i uke 29. Det vil da bli sendt ut nytt SMS-varsel om å logge seg inn med elektronisk ID på vigo.no for å sjekke og svare på tilbud. 

Totalt har 2878 søkere med ungdomsrett fått tilbud om plass på videregående skole gjennom førsteinntaket. Av disse har 2649 fått tilbud i de fylkeskommunale videregående skolene, og 223 på de statlige samiske videregående skolene.

Av alle som har fått tilbud om skoleplass, har rundt 85 prosent kommet inn på sitt førsteønske. Erfaringsmessig øker denne andelen etter at andreinntaket er klart.

Noen ungdomsrettssøkere står fortsatt uten tilbud ved første inntak, men alle er garantert et tilbud før høstens skolestart.

Populære tilbud

Fortsatt er det utdanningsprogram som helse- og oppvekst, teknikk- og industriell produksjon, elektrofag og studiespesialisering som er mest populære.

I år har flere Vg2-fag innenfor utdanningsprogrammet Teknikk og industriell produksjon hatt stor oversøkning. Vg2 Kjemiprosess ved Hammerfest videregående skole har full klasse ved første inntak. Det har også Vg2 Industriteknologi ved Hammerfest videregående skole og Kirkenes videregående skole, som begge har utvidet med en halv klasse hver. Klassen Vg2 bilskade, lakk og karosseri ved Kirkenes videregående skole er også full.

– Det er gledelig at ungdommen igjen har søkt til oljerelaterte fagarbeiderutdanninger, da næringen i år har vært spesielt bekymret for dette. I fjor ble ikke Vg2 Kjemiprosess igangsatt ved Hammerfest videregående skole, da det kun var én søker som var fra et annet fylke. I år er klassen full, sier assisterende opplæringssjef Toni Elisabeth Håvardsrud.  

Ved den nye landslinja i sjømat ved Vardø videregående skole er det ved første inntak også full klasse. På landslinjer er det elever fra hele landet som kan søke.    

Ventelister

Det er lang venteliste til landslinja i Kirkenes Vg2 Anleggsteknikk. Her stiller søkere fra hele landet likt, og erfaringsmessig minker antallet elever på venteliste ved andre inntak. Den landsdekkende linja for hundekjøring i Tana er også populær. Her står 28 søkere på venteliste.

Det er viktig å være oppmerksom på at ventelisten er veiledende. Feil kan forekomme, noe som betyr at søkere kan oppleve å komme lengre ned på en venteliste enn lengre opp.

– Det viktigste nå er altså å svare på tilbud om plass, avslutter Toni Elisabeth Håvardsrud.

Spørsmål?

Ta kontakt med inntakskontoret på e-post inntak@ffk.no eller tlf: 78 96 3207  /  78 96 30 22  /  78 96 30 46. Det er ventet stor pågang de neste dagene, så vi ber alle om å være tålmodige. Dersom man ikke kommer gjennom på telefon, oppfordrer vi til å sende e-post så tar vi kontakt fortløpende.

For å logge seg inn på vigo.no må søkeren benytte MinID. For spørsmål om MinID, nye koder eller liknende, må MinID kontaktes på 800 30 300 eller mail brukerstotte@difi.no

Kontakt

Toni Elisabeth Håvardsrud
Assisterende opplæringssjef
78 96 32 48
922 39 959