- Flere oppgaver til Finnmark

Fylkeshuset i Vadsø. Foto: Harald Frøystein Hereide. - Klikk for stort bildeFylkeshuset i Vadsø. Foto: Harald Frøystein Hereide. Utvikling og framtidsperspektiver er viktig innhold i Finnmark fylkeskommunes innspill til ekspertutvalget om nye oppgaver til regionene.

Oppgaver innen ordninga med arbeidsgiveravgift, samferdsel, opplæring, næring og samfunnsplanlegging ligger inne i de over førti forslagene. De er presentert og begrunnet i et administrativt høringsbrev (PDF, 368 kB)fra Finnmark fylkeskommune.

Politisk skjønn

-Finnmark fylkeskommune har i tråd med mandatet til ekspertutvalget valgt å fokusere på ansvar, oppgaver og myndighet der det er hensiktsmessig med bruk av politisk skjønn og som støtter opp under fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, heter det i brevet til ekspertutvalget, signert fylkesrådmann Øystein Ruud.

Styrker interesse og legitimitet

Finnmark fylkeskommune mener det er vesentlig at framtidsperspektiver i fylkene behandles politisk. - Å ta mer hånd om utviklerrollen, planlegging og økonomisk styring vil gjøre fylkene mer robuste. I OECDs rapport «OECD Territorial Reviews - Northern Sparsely Populated Areas» påpekes behovet for å styrke mekanismene for å integrere nasjonal sektorpolitikk med behovene i fylkene. Dette gjøres gjennom at fylkene får en større rolle innen eksempelvis kompetanse, innovasjon, næring- og industri, transport og digital infrastruktur. Denne rollen kan fylkene bare utvikle gjennom å helt eller delvis få oppgaver som i dag er lagt til regional stat og eventuelt departementene.

-Etter vår mening vil interessen og legitimiteten for det regionalpolitiske folkevalgte organ kunne styrkes med flere oppgaver og en mer tydelig retning av ansvar, skriver fylkesrådmannen.

Konkret til Finnmark

I forslaget skriver fylkesrådmannen at geografisk lokalisering er ikke vurdert i denne høringsuttalelsen. I enkelte innspill argumenteres det riktignok for lokalisering av oppgaver til Finnmark. Dette gjelder først og fremst oppgaver hvor Finnmark besitter nødvendig lokal kunnskap og kompetanse. Dette kan enkelt gjennomføres ved særskilt lov- eller forskriftsbestemmelser i relevant lovgivning på lik linje som Oslo kommune.

Til fylkesutvalget

Denne administrative høringsuttalelsen vil bli lagt fram for fylkesutvalget i Finnmark 18. september, og et eventuelt politisk vedtak vil bli ettersendt.

Fylkesrådmannens innspill (PDF, 368 kB)

er nå sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

  

Fant du det du lette etter?