Finnmark taper 17 millioner i regionale utviklingsmidler

Fungerende fylkesordfører Ragnhild Vassvik er skuffet over mindre RUP-midler

-Jeg er skuffet, 17 millioner kroner er betydelig for Finnmark. Det sier fungerende fylkesordfører Ragnhild Vassvik etter at det i statsbudsjettet kuttes i regionale utviklingsmidler.

Finnmark fylkeskommune får en reduksjon i bevilgninga til regionale utviklingsmidler (RUP) er på kr. 17 millioner, sammenlignet med 2017.  Det viser regjeringas forslag til statsbudsjett 2018.

- Reduksjonen viser en manglende vilje fra regjeringa til å satse på regional utvikling, stikk i strid med intensjonene bak regionreformen.

Trenger tilrettelegging

Fungerende fylkesordfører Ragnhild Vassvik er skuffet over regjeringens manglende vilje til å satse mer på tilrettelegging for nærings- og samfunnsutvikling i Finnmark.

- Store deler av Norges framtidige ressursgrunnlag ligger i nordområdene. Næringslivet i Finnmark har stort vekstpotensial innen alle våre hovednæringer; fiskeri og havbruk, fornybar og fossil energi, landbruk, mineralutvinning og reiseliv. Ei framtidig velferdsutvikling i Norge vil være avhengig av man legger til rette for at potensialet i disse næringene kan tas ut på en hensiktsmessig og bærekraftig måte, sier hun.

- Dette forutsetter at det stilles til rådighet midler til forskning og innovasjon, samt gode støtteordninger for bedriftsetableringer for å sikre et konkurransedyktig og framtidsrettet næringsliv i nord.

-Vanskeliggjør

I statsbudsjettet for 2018 foreslås Finnmark fylkeskommune tildelt 63,45 mill. kr. til regionalutvikling. Til sammenligning var budsjettet i 2013 på kr. 128,4 mill. kr.

- Denne nedgangen vanskeliggjør Finnmark fylkeskommunes rolle som samfunnsutvikler, sier Vassvik.

Vassvik er bekymret over regjeringas vedvarende reduksjon av de regionale utviklingsmidlene: - Dette vil ramme både næringsliv og kommuner i Finnmark på en uheldig måte.

Tallene kommer fram i et orienteringsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (tabellen helt til slutt).

Kontaktperson: Ragnhild Vassvik, 00 47 480 63 335

Fant du det du lette etter?