Felles fylkestingssamling mellom Finnmark og Troms

Fra venstre: Fylkesvaraordfører Irene Dahl (Troms), fylkesordfører Knut Werner Hansen (Troms), fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Finnmark), fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech (Finnmark) og fylkesadvokat Ada Molne Kjøllesdal. - Klikk for stort bildeFra venstre: Fylkesvaraordfører Irene Dahl (Troms), fylkesordfører Knut Werner Hansen (Troms), fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Finnmark), fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech (Finnmark) og fylkesadvokat Ada Molne Kjøllesdal.

Tirsdag 31. oktober møtes Finnmark og Troms i Kirkenes for å diskutere fylkessammenslåinga. Følg med direktesendinga!

Direktesending

Sendinga starter 31. oktober kl. 09:00. Møtet finner sted på Scandic Hotel i Kirkenes.

Har du problemer med å se sendinga? Prøv å åpne i nytt vindu (anbefales for mobil og nettbrett)

Ministeren hilste

Statssekretær Anne Karin Olli fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet holdt åpningstalen (PDF, 340 kB)på dette historiske felles fylkestinget mellom Finnmark og Troms etter at statsråd Jan Tore Sanner hadde hilst fra Oslo via nett.

Sør-Varangers ordfører Rune Rafaelsen ønsket velkommen til Kirkenes og gav forsamlinga et historisk og et framtidsrettet bilde av området.

Samovarteateret holdt kulturinnslaget; "Den sterke viljen" som handlet om Ellisiv Wessel, kjent som samfunnsaktivist, dikter og fotograf i Sør-Varanger.

Drøftingsmøte

Dette møtet er et drøftingsmøte, jfr inndelingsloven og innkallinga fra departementet. Det  betyr at det ikke skal fattes vedtak på dette møtet. Her er saksframlegget.

- Rikt område

Fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik, sa i sitt innlegg at Finnmarks primærstandpunkt er at Finnmark skal forbli som eget fylke, og har ikke gitt opp håpet om at sammenslåingsprosessen kan stoppes. men hun tok utgangspunkt i det Finnmark og Troms møtes om i dag, og ønsker å være framoverlent på Finnmark og Vadsøs vegne.

- Finnmark og Troms er et rikt område, både menneskelig og ressursmessig. Hun var også opptatt av å gi de fylkeskommunale ansatte arbeidsgarantier.

- Der jeg er fra, er likeverd viktig, om du er rik eller fattig, eller kommer fra en liten eller stor familie. Det er derfor viktig at vi anerkjenner hverandre som likeverdige partnere.

Det var hennes inngang til sammenslåinga og dagens møte.

Ulike syn

Fylkesordfører i Troms, Knut Werner Hansen, sa i sitt åpningsinnlegg at han var opptatt av å gjøre sammenslåinga på riktig måte. - Vi må godta at partene har ulike meninger, og at det må vi ta hensyn til.

Hansen sa også at går Stortinget inn for å avlyse sammenslåinga, så må man bare skrinlegge "dette byggeprosjektet".

Ekspertutvalget

Regjeringa har nedsatt et ekspertutvalg som skal se på nye oppgaver for fylkeskommunene. Tidligere fiskeriminister og fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen, er medlem i utvalget. Han holdt et innlegg om arbeidet i utvalget som legger fram sine konklusjoner 25. januar 2018.

Dette ble diskutert, og 31 forslag ble fremmet.:

  • Den nye fylkeskommunens navn (Finnmarken, Finnmark og Troms, Troms og Finnmark, Nordlys, og Davvin på samisk ble luftet av ulike partier, og at navnene må være på norsk, samisk og kvensk)
  • Antall medlemmer i det nye fylkestinget (her ble det foreslått fra 45 til over 70 representanter)
  • Kriterier for sammensetning av og funksjoner til fellesnemda etter §26 i Inndelingsloven (22 til 36 representanter, og begge fylkesting ble nevnt)
  • Valg av revisor for fellesnemda
  • Opprettelse av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføringav sammenslåing

 Alle de 34 forslagene ble, etter ei votering, sendt til forhandlingsutvalgene.

Til forhandlingsutvalgene

I sin oppsummering sa fylkesordfører Ragnhild Vassvik i Finnmark at det har en god debatt på dette drøftingsmøtet: - Det som nå er sendt til forhandlingsutvalgene er et godt utgangspunkt. Utvalgene møtes den 16. november, og vil ha ukentlige møter fram til fylkestingene i desember.

 

Se bilder fra samlinga på Finnmark fylkeskommunes Flickr-side

Fant du det du lette etter?