Feiret 25 års jubileum for Barentssamarbeidet

 

 

 

Den 5. juni arrangerte Finnmark fylkeskommune sammen med det svenske utenriksdepartementet, Barentssekretariatene i Kirkenes og de nordlige regionkontorene i Brussel en Barentsdag for beslutningstagere i EU. Visumfrihet og jernbane fra Finland til Finnmark var noen av temaene.

Jubileumsdagen ble holdt i Brussel. Det er i år 25 år siden Barentssamarbeidet ble etablert og det er viktig å vise fram Barentsregionen som et levende samfunn og peke på at regionen er en stor bidragsyter når det gjelder EUs ressursbehov. Som fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll understreket, gjennom Barents er Norge, Sverige, Finland og Russland en arktisk stormakt.

Jernbane til Finnmark

- Det er spennende ting som skjer her i nord, sa fylkesordfører Ragnhild Vassvik. Hun viste bl.a. til forslaget om en jernbane fra Kirkenes til Rovaniemi. Dette ble også trukket frem av ambassadør Harri Maki-Reinikka fra Finland, som mente at en slik bane vil være på plass innen 12 år. Her ble viktigheten av å involvere urfolk fra begynnelsen understreket av flere.

-Visumfritt

- Jeg er også veldig glad for at vi under vårt første møte som lederskap, ble enige med mine kollegaer i Sverige, Finland og Nordvest Russland om å jobbe for visumfri ordning i Barentsregionen. Dette ble også pekt på som viktig for tettere samarbeid av lederen for Barents Urfolkskontor, Tatiana Egorova.

Fylkesordføreren sier at det er utrolig viktig at vi gjennom dette arrangementet fikk vist hvordan det regionale utviklingssamarbeidet her i nord fortsetter ufortrødent videre. Visegeneralsekretær i EUs utenrikstjeneste, Christian Leffler understreket at EU vil fortsette å støtte det viktige samarbeidet i nord. På spørsmål om visumfrihet i Barentsområdet, så oppfordret EU parlamentarikere til å jobbe videre med dette bl.a. gjennom EU-Parlamentet.

For lite synlig?

Barentsdagen tiltrakk også representanter fra EU parlamentet, som så på det regionale samarbeidet som viktig i en tid hvor forholdene mellom hovedstedene er preget av å være overskyet. Samtidig ble det understreket at man vet for lite om Barents i Brussel, hvor beslutninger blir tatt. Dette ble også understreket av det russiske utenriksdepartementet, som pekte på at Barents er veldig lite synlig i en tid hvor flere og flere snakker om Arktis.  

- Det som gjør barentssamarbeidet unikt, og som ble trukket fram av mange, er folk til folk samarbeidet. Det er også viktig å ha dialog med urfolk helt fra begynnelsen i alle beslutninger som tas angående industriutvikling og infrastruktur i barentsregionen, sier Ragnhild Vassvik.

Fant du det du lette etter?