Energispareprosjekt i våre skoler og bygg

Fylkeshuset i Vadsø er ett av byggene som skal oppgraderes for å få lavere strømforbruk. Det samme skal de videregående skolene, og fylkesbiblioteket. - Klikk for stort bildeFylkeshuset i Vadsø er ett av byggene som skal oppgraderes for å få lavere strømforbruk. Det samme skal de videregående skolene, og fylkesbiblioteket.

Finnmark fylkeskommune skal redusere energiforbruket i videregående skoler og administrasjonsbygg med minst 30 prosent.

Fylkeskommunens eiendomsseksjon er nå i ferd med å iverksette et større energisparingsprosjekt, som ble vedtatt av fylkestinget i desember i fjor.

- Alle våre videregående skoler skal oppgraderes med tanke på å spare energi. Det samme gjelder Fylkeshuset og fylkesbiblioteket, forteller prosjektleder Kjell Arne Flaa.

Investeringer i oppgradering av tekniske anlegg, varmepumper, nye vinduer og etter-isolering er blant tiltakene som skal gi fremtidige innsparinger i energiforbruket.

Skal gi innsparing over tid

- Energireduksjonene som oppnås over tid skal finansiere den opprinnelige investeringen. På denne måten er vi med på et grønt skifte, som også er økonomisk bærekraftig for oss, sier Flaa.

Satsinga på energisparing ble vedtatt av fylkestinget i desember i fjor, og selve arbeidet skal foregå utover i 2017 og 2018. Budsjettrammen er på ca. 40 millioner kroner.

Reduserer energibruk med 30 prosent

Basert på erfaringer fra andre kommuner og fylkeskommuner, antar fylkeskommunens eiendomsseksjon at man har potensial til å redusere energibruken med minst 30 prosent.

- Prosjektet er godt forankra politisk, og vi har stor tro på dette. Vi er de første i Finnmark som setter i gang med energisparing gjennom denne modellen, men flere kommuner vil trolig følge etter, sier Flaa.

Inviterer lokale entreprenører

I forbindelse med satsinga er det nå lyst ut en anbudskonkurranse for sentrale entreprenører innen EPC (Energy Performance Contracting). Disse vil videre engasjere lokale foretak for å utføre prosjektet.

Fylkeskommunen inviterer derfor lokale el- installatører, bygg-entreprenører, rørleggere og ventilasjonsfirma til informasjonsmøter på Alta vgs og Kirkenes vgs, mandag 3. april.

- Vi ønsker å orientere lokale entreprenører om prosessen til de sentrale, og håper mange av dem viser interesse for å være med på oppdraget, sier Flaa.

Fant du det du lette etter?