En halv million til sommerskoler i fem år

Trond Hanssen fra Sparebankstiftelsen og hovedutvalgsleder Johnny Ingebrigtsen. Foto: Elisabeth Klogh Hegge - Klikk for stort bildeTrond Hanssen fra Sparebankstiftelsen og hovedutvalgsleder Johnny Ingebrigtsen. Foto: Elisabeth Klogh Hegge Finnmark fylkeskommune har fått tildelt en halv million kroner i 2018 av Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge for å arrangere sommerskoler i Finnmark, for femte året på rad.

Det er femte året at Sparebankstiftelsen gir denne bevilgninga til fylkeskommunen. Den offisielle overrekkelsen av midlene skjedde i møte som Hovedutvalget for kompetanse i Finnmark gjennomførte i Kirkenes 5. juni. Konserndirektør Trond Hanssen fra SpareBank 1 Nord-Norge overrekte gaven til hovedutvalgsleder Johnny Ingebrigtsen.

Konserndirektøren holdt et engasjerende innlegg med fokus på identitet, og stolthet for elevene, det er viktig å ha framtidstro og tørre å ha selvtillit til og tro at vi er best når det gjelder. Han sa at Sparebank 1 Nord Norge stiftelsen er glad for å kunne støtte slike samfunnsnyttige prosjekter og særlig når dette er rettet mot det viktige samfunnsoppdraget som det er å få flere ungdommer i Finnmark til å bestå videregående skole

Godt samarbeid

Hovedutvalgsleder Johnny Ingebrigtsen takket for donasjonen og understreket betydninga og viktigheten av dette samarbeidet med  stiftelsen.

Hensikten med sommerskolene er å gi elever på VG 1 yrkesfag som står i fare for å stryke i standpunkt karakterer eller har strøket i standpunkt i disse fagene en ny sjanse. Tilbudet gis også til lærlinger og tidligere VG 1 elever som har strøket i disse fagene.

Gjennomføring økt med 15 prosent

Til sammen har ca.150 elever bestått enten matematikk eller naturfag eller begge fagene ved hjelp av sommerskolene. De fleste elevene som består sommerskolene klarer seg også i det videre skoleløpet. Gjennomføringen i videregående skoler i Finnmark har økt med nesten 14 prosent siden 2009.

- Sommerskolene har vært en suksess og er en viktig bidragsyter i statistikkene, sier hovedutvalgsleder for kompetanse Johnny Ingebrigtsen.

Tilbud til fem skoler

Det er 5 videregående skoler i Finnmark som får dette tilbudet:

  • Hammerfest
  • Alta
  • Kirkenes
  • Vadsø
  • Lakselv

Det er forskjellig oppstartstidspunkt for sommerskolene og elever/lærlinger som ønsker dette tilbudet må ta kontakt med den enkelte skole.

Det vurderes også oppstart på andre videregående skoler i fylket hvis elevinteressen er tilstede. Det kan også hende at fagtilbudet kan økes, noe som avklares av den enkelte skole.

Fem år med bevilgning

Det er femte året at Sparebankstiftelsen gir denne bevilgningen til fylkeskommunen.

Fant du det du lette etter?