Andreinntaket til videregående er klart

Klikk for stort bilde272 nye elever har fått tilbud om plass ved videregående skoler i Finnmark fra høsten. Svarfristen er 30. juli.

Søkere som har fått tilbud i andreinntaket må logge seg inn på vigo.no og svare på tilbudet. Inntakskontoret minner om at manglende svar er det samme som å takke nei til plass.

Totalt har 2820 søkere har fått tilbud om videregående opplæring i Finnmark, og av disse har 2675 ungdomsrett. I hovedinntaket hadde 2878 ungdomsrettssøkere fått tilbud om skoleplass. Differansen mellom inntakene kan forklares med at søkere har takket ja til læreplass, fått tilbud om skoleplass i andre fylker, på private skoler, eller ved toppidrettstilbud.

89 prosent av alle søkere har kommet inn på sitt første ønske. Dette er en økning på fire prosent sammenliknet med hovedinntaket.

Populære tilbud og ventelister

Fortsatt er det de mest populære tilbudene på Vg2 Anleggsteknikk, Vg2 Ambulansefag og Vg1 Elektrofag og Vg2 Elenergi. Disse tilbudene har lengst ventelister.

Selv om mange tilbud har venteliste, er det også enkelte tilbud på Vg2 og Vg3 som har en og annen ledig plass. Dette gjelder spesielt tilbud på Vg2- og Vg3-nivå.

Spørsmål?

Ta kontakt med inntakskontoret på e-post inntak@ffk.no eller tlf: 78 96 32 07  /  78 96 30 22. Det kan være stor pågang de neste dagene, så vi ber alle om å være tålmodige. Dersom man ikke kommer gjennom på telefon, oppfordrer vi til å sende e-post så tar vi kontakt fortløpende.

5. august overtar skolene ansvaret for inntaket. Henvendelser om inntaket etter denne datoen, skal gå direkte til skolene våre.

Kontakt

Toni Elisabeth Håvardsrud
Assisterende opplæringssjef
78 96 32 48
922 39 959