36 millioner til idrettsanlegg i Finnmark

Klikk for stort bildeTana kommune mottok midler til nytt svømmebasseng ved Tana Bru. Fotograf: Emil Agersborg Bjørnå

41 anleggsprosjekter kan glede seg over å fått tilsagn på spillemidler.

Hovedutvalget for kultur, samferdsel og folkehelse (HUKFS) vedtok i dag årets fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Totalt ble 36 290 000 kroner fordelt til kommuner, lag og foreninger i Finnmark. Hele 41 av 54 søknader ble innvilget med tilskudd.

- Det er god geografisk spredning av midlene og kommunenes samlede tilsagn gjenspeiler i stor grad egen søknadsmasse, sier hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken.

Økt søknadsmasse i Finnmark

Finnmark fylkeskommune har ved søknadsrunde i 2019 godkjent totalt 54 søknader fra kommuner, lag og foreninger, med en samlet søknadssum på over 122 millioner kroner. Sammenlignet med fjoråret har den totale søknadssummen i Finnmark økt med nærmere 25 prosent.

- Årets søknadsrunde vitner om at behovet for bygging og rehabilitering av idrettsanlegg øker i Finnmark. Hele 14 av 19 kommuner søker om midler og det er gledelig å se at Gamvik kommune fremmer søknad for første gang på over 10 år, sier hovedutvalgslederen.

Satsning på friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg

Finnmark fylkeskommune prioriterer søknader gjeldende friluftslivsanlegg. Inntil 5 prosent av den totale tilskuddsrammen skal fordeles til friluftslivsanlegg.

- Fylkeskommunen har arbeidet aktivitet med å informere kommuner, lag og foreninger om at det også er mulig å søke om spillemidler til friluftslivsanlegg, for eksempel gapahuker, turstier, turkart og dagsturhytter. Friluftslivsanlegg er anlegg som favner bredt, er gode lavterskeltilbud og brukes av alle aldersgrupper, konstaterer utvalgslederen.

Fylkeskommunen mottok fem søknader gjeldende friluftslivsanlegg og alle ble innvilget med tilskudd.

Satsning på nærmiljøanlegg er også ett av kriteriene i de fylkeskommunale politikken for tildeling av spillemidler. Nærmiljøanlegg er mindre aktivitetsanlegg som bygges i tilknytning til idrettsanlegg, skoler og boligfelt. Anleggene er åpen for alle, men først og fremst for dem som ønsker å drive egenorganisert aktivitet.

- I år har vi valgt å innvilge alle søknader gjeldende nærmiljøanlegg. Vi ønsker å stimulere kommunene til å prioritere nærmiljøanlegg i sin anleggsutbygging, spesielt i tilknytning til skoler. Flere kommuner har begynt å tilrettelegge uteområdene ved skolene med nærmiljøanlegg, og vi håper flere kommer etter. Uteområdet ved skolene er trygge møteplasser for barn og ungdom i lokalmiljøet og anleggene blir brukt både på dagtid og ettermiddagstid, sier Bakken.

Totalt ble det innvilget midler til 21 søknader gjeldende nærmiljøanlegg.

Svømmebasseng og idrettshaller

Hovedvekten av alle søknader gjelder ordinære idrettsanlegg. Innen søknadsfristen mottok fylkeskommunen totalt 32 søknader til ordinære anlegg, blant dem flere store anlegg. Hovedutvalgslederen ønsker å berømme kommunene som prioriterer utbygging av kostnadskrevende idrettsanlegg i sine kommuner.- Alle kommuner bør ha svømmebasseng og idrettshall. Anleggene er viktige for både svømmeopplæringen, folkehelsa og bolysta i kommunen, sier Bakken.

Ved årets fordeling av spillemidler gis det tilsagn om midler til to svømmebasseng og fire idrettshaller.