32 millioner til idrettsanlegg i Finnmark

33 anleggsprosjekter i Finnmark kan glede seg over å fått tilsagn på spillemidler til idrettsanlegg.

Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel vedtok nylig årets fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Totalt ble 32,2 millioner kroner fordelt til ulike anlegg i Finnmark. Over halvparten av årets søknader ble innvilget med tilskudd.

14 kommuner fikk midler

Finnmark fylkeskommune har ved søknadsrunden i 2018 godkjent totalt 57 søknader fra kommuner, lag og foreninger, med en samlet søknadssum på ca. 96 millioner kroner.  Sammenlignet med fjoråret har søknadssummen økt betraktelig.

- Årets søknadsrunde vitner om at behovet for bygging og rehabilitering av idrettsanlegg øker i Finnmark. Hele 14 av 19 kommuner har sendt inn søknader for inneværende år. Det er gledelig å se at kommunene Loppa og Måsøy er tilbake på banen igjen, sier hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken.

Må være oppmerksom

Hovedutvalgslederen etterlyser aktivitet fra kommunene som ikke har fremmet søknader om spillemidler de siste årene og understreker at spillemidlene er et sentralt virkemiddel for anleggsutbygging i egen kommune.

– I enkelte kommuner er det bygget og rehabilitert idrettsanlegg uten finansiering av spillemidler. Dette er svært uheldig, da man har mulighet til å få inntil halvparten av anleggskostnadene finansiert gjennom spillemidlene, sier hovedutvalgslederen.

Lav søknadsmasse fra enkelte kommuner skyldes at kommunene ikke har ansatte med ansvar for fagområdet. Manglende kompetanse og ressursbruk har stor betydning for utviklingen av idrettsanlegg i kommunene.

Økt tilskuddsramme til Finnmark

Etter vedtak i statsråd 4. mai 2018 ble det på hovedfordelinga av spillemidler til idrettsformål avsatt i overkant av 1,4 milliarder til posten «Idrettsanlegg i kommunene». Av det totale beløpet har Finnmark blitt tildelt ca. 31,4 millioner kroner. Sammenlignet med fjoråret har årets tilskuddsramme til Finnmark har økt med nærmere 6 millioner kroner.

Saken ble behandlet på hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel sitt møte i Hasvik.

Fant du det du lette etter?