Aktuelt

Nyheter

  • Valgte fellesnemnd og sendte prosessvarsel
    Finnmark fylkesting valgte på sitt møte torsdag fellesnemnda som skal forberede en sammenslåing av Finnmark og Troms. Samtidig ble det vedtatt at et prosessvarsel skal sendes til staten...
  • Fylkestinget behandlet høring til drosjenæringas reguleringer. Foto: Harald Hereide Høring om drosjenæringa
    Fylkeskommunen mener at dagens ordning med behovsprøvde drosjeløyver er den mest egnede måten å regulere drosjenæringa på og at ordninga bør opprettholdes.
  • Dette Håja-bygget skal utbedres for 10 millioner kroner. I tillegg skal deler av hovedbygget renoveres for 81 millioner. Foto:  Trond Magne Henriksen Bruker 91 millioner på Hammerfest-skolen
    Nå blir det nybygg ved Hammerfest videregående skole og utbedring av Håja – bygget. Fylkestinget vedtok onsdag ettermiddag renovering og utbygging på 91 millioner kroner.

Kalender