Rådgiversamling for skolepersonell

tirsdag 3. desember 2019 08.30 - onsdag 4. desember 2019 16.00

Informasjon

Karriere Finnmark skal lansere et forebyggende tiltak inn i skolen gjennom et pilotprosjekt. Prosjektets målsetting er forebygging gjennom tidligere innsats. Bortvalg starter tidlig og mange faktorer har direkte sammenheng med fravær og dårlige skoleprestasjoner.

Dag 1 er hovedtema: Livsmestring, psykisk helse og selvledelse.
Dag 2: Inntakskonferanse v/opplæringsavdelingen v/Finnmark fylkeskommune

Konferansen er for:

  • Rådgivere (Karriereveileder/Sosial pedagogisk veileder)
  • Oppfølgingstjenesten/NAV veileder rettet mot skolen
  • Fagopplæringskoordinator/arbeidslivsveileder
  • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) fra de videregående skolene
  • Helsesykepleier
  • Rektor, inspektør, avdelingsleder
  • Lærere i faget utdanningsvalg

Sted

Scandic Alta
Løkkeveien 61,  9510 Alta

Tlf.: 78482700

(post): alta@scandichotels.com

URL: http://www.scandichotels.no

Kontakt

Karriere Finnmark
 

URL http://

Forfatter

Susanne Lupton

E-post : Susanne.Lupton@ffk.no

Legg til hendelsen i din kalender

Filter

Søk