Seminar om kulturarv og mobilisering

onsdag 10. april 2019 09.00 - torsdag 11. april 2019 12.00

Informasjon

Riksantikvaren, Finnmark fylkeskommune og Vardø kommune inviterer til seminar i Vadsø og Vardø 10. og 11. april 2019. Seminaret har overskriften: Kulturarv og mobilisering. Hvordan kan kulturminner og kulturhistorie aktiveres i utviklingsarbeid?

Påmeldingsskjema her (DOCX, 17 kB). Skjema sendes til kari.oinas@ffk.no innen 15. mars 2019. 

Målgruppen for seminaret er offentlige og private aktører lokalt og regionalt i Nord-Norge, herunder også kunnskapsmiljøer med erfaringer fra kulturarv og lokal samfunnsutvikling. Deltakere fra andre regioner og nasjonale aktører med interesse for lokalt utviklingsarbeid med grunnlag i kulturarv er også velkomne.


Seminaret starter opp den 10. april kl. 0900 på Scandic Vadsø og varer fram til lunsj den 11. april. Den første dagen legger vi vekt på å få fram kunnskap om organisering og gjennomføring av lokalsamfunnsprosjekter. Seminaret forflytter seg til Vardø om ettermiddagen hvor vi får innblikk i prosjektet Vardø Restored. Mølje – torsk, lever og rogn - serveres om kvelden før vi returnerer til Vadsø. Formiddagen den andre dagen vies innlegg og diskusjoner om hvordan bli bedre til å ta i bruk kulturarv som ressurs for utvikling av nordnorske lokalsamfunn.

Det er også anledning til å være med på work-shop om evaluering av Vardø Restored den 9. april.  Den som ønsker å delta på work-shop i Vardø tirsdag 9. april kan melde sin interesse til zebib.bredesen@vardo.kommune.no innen 15. mars.

Har du spørsmål i tilknytning til seminaret kan du kontakte: 

zebib.bredesen@vardo.kommune.no, tlf. 980 22 071

kari.oinas@ffk.no, tlf. 78 96 31 48

geir.tvedt@ra.no, tlf. 982 02 840

Sted

Scandic Vadsø
Oscarsgate 4,  9800 Vadsø

URL: http://

Kontakt

Finnmark fylkeskommune
 

Forfatter

kari.oinas@ffk.no

Legg til hendelsen i din kalender
Fant du det du lette etter?

Filter

Søk