Fylkesting 14.-15. mars 2018

onsdag 14. mars 2018 08:30 - torsdag 15. mars 2018 16:00

Informasjon

Fylkestinget møtes 14.-15. mars. Saksliste og dokumenter finnes på vårt politiske område.

Saksliste:

 

Meldinger

 • 1/18 Melding om Havbruksfondet
 • 2/18 Nasjonalt pilotprosjekt «Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel på kompetanse i regionale arbeidsmarkeder»
 • 3/18 Omstillingsprosjektet - beregning av mulige besparelser

Saker til behandling

 • 1/18 Søknad om fritak - Marianne Haukeland
 • 2/18 Søknad om fritak fra verv - Ragnhild Kaski
 • 3/18 Valg av medlemmer til fellesnemnd
 • 4/18 Behov for økt reservekapasitet - hurtigbåt
 • 5/18 Høring: Kravet til leveringspliktige posttjenester i fremtiden – forslag til endring av postloven
 • 6/18 Oppnevning av medlem til representantskapet for Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA)
 • 7/18 Fylkesrådmannens statusrapport med budsjettregulering nr.1 2018
 • 8/18 Høringsuttalelse; Ekspertutvalgets rapport om Regionreformen - Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene
 • 9/18 Behandling av resultat av forhandlinger med Troms fylkeskommune
 • 10/18 Vedtakelse av selskapsavtalen for Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS
 • 11/18 Kontrollutvalgets årsrapport 2017
 • 12/18 Kontrollutvalgets årsplan 2017
 • 13/18 Kontrollutvalgets sak 7/18 - Forvaltningsrevisjon Nasjonal digital læringsarena II
 • 14/18 Kontrollutvalgets sak 4/18 - Kontrollutvalgets innspill ved opprettelse av fellesnemnd for sammenslutning av Troms- og Finnmark fylkeskommune

Sted


9815 Vadsø

Tlf.: +4778963000

(E-post): postmottak@ffk.no

URL: http://www.ffk.no

Kontakt


Fylkeshuset,  9815 Vadsø

Tlf.: 78963000

E-post : postmottak@ffk.no

URL http://www.ffk.no

Legg til hendelsen i din kalender
Fant du det du lette etter?

Filter

Søk