Digitalt innspillmøte: Utviklingsplan for Finnmark 2024–2028 (RPS)

Vi ønsker innspill på hvilke satsningsområder og langsiktige utviklingsmål som er viktige for for Finnmark.

Dato
21. august 2024
Tid
9:00 - 11:00
Sted
Digitalt - meld deg på for å få møtelenke

Alle fylkeskommuner, skal i henhold til plan- og bygningsloven § 7-1, utarbeide regional planstrategi. Dette skal fylkeskommunen gjøre i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet.
I Finnmark skal den regionale planstrategien hete “Utviklingsplan for Finnmark 2024–2028”.

Tema for innspillmøtet er: 

Hvilke satsingsområder og langsiktige utviklingsmål er viktig for utviklingen av Finnmark i tiden som kommer?
Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som viser status og viktige utviklingstrekk for Finnmark. Dette er et viktig grunnlag for arbeidet som vi anbefaler deltakerne å gjøre seg kjent med.

Som deltaker får du anledning til å gi innspill som du mener er viktig for Finnmarks framtid!

Påmelding:

Du må melde deg for å få møtelenke. Påmeldingsfrist er 19. august.

Meld deg på via Forms

Kontaktperson

Stian Sørensen

Spesialrådgiver adv. Fylkeskommunedirektøren

Tlf: 78 96 32 20
E-post: stian.sorensen@ffk.no

Anne-Cathrine Larsen

Spesialrådgiver adv. Fylkeskommunedirektøren

Tlf: 78 96 32 10 / 41 64 57 17
E-post: anne-cathrine.larsen@ffk.no

Arrangør

Finnmark fylkeskommune