Ansattoversikt


Sentraladministrasjonen

Ansatte i avdelingen Sentraladministrasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Opplæringssjef 78 96 31 81 920 97 943
Overordnet ansvar for opplæringssektoren