Ansattoversikt


Sentraladministrasjonen

Ansatte i avdelingen Sentraladministrasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomi- og analysesjef 78 96 31 24 982 03 555
Budsjett, økonomiplan, kostra, statistikk, analyse