Aktuelt

Nyheter

  • Vassvik møter statsministeren
    Fylkesordfører Ragnhild Vassvik får møte statsminister Erna Solberg kommende fredag. Her vil hun overlevere Solberg resultatet av folkeavstemninga i Finnmark.
  • Sjømatklyngen Båtsfjord. Fra venstre; Roald Knudsen, Bjørn Aarnes, Frank Kristiansen, Morgan Degerstrøm (Innovasjon Norge). Foto: Erle Holm-Varsi Regional klyngesatsing i Finnmark
    Finnmark fylkeskommune har i 2018 innvilget totalt kr. 2 130 000 til næringsklynger i fylket. Sjømatklyngen i Båtsfjord er en av klyngene det satses på, klyngen skal styrke sjømatnæringas...
  • Bakerst fra venstre: Ingvild Skau Mjelde (Verdensarvsenter for bergkunst – Alta museum), Gerd Johanne Valen (Verdensarvsenter for bergkunst – Alta museum/Struves meridianbue), Johan Vasara (Kautokeino kommune), Christian Klaussen (Hammerfest kommune), Svein Iversen (Verdensarvsenter for bergkunst – Alta museum), Martin Kristoffer Hykkerud (Verdensarvsenter for bergkunst – Alta museum), Harriet Hagan (Verdensarvsenter for bergkunst – Alta museum ) og Lars Joar Julsrud (Verdensarvsenter for bergkunst – Alta museum). Foran fra venstre: Kristin Foosnæs (Finnmark fylkeskommune), Berit Hågensen (Hammerfest kommune), Gerd Hagen (Hammerfest kommune) og Geir Ove Bakken (Finnmark fylkeskommune). Små og store utfordringer for verdensarven
    Finnmark fylkeskommune deltok 7.-9. mai på årets verdensarvforum, sammen med representanter for de norske verdensarvstedene, fylkeskommuner, kommuner, departement, direktorat og foreninger.

Kalender