Valgloven, valgforskriften, forarbeider til valgloven og valghåndboken.

 

Informasjon om innlevering av listeforslag for partier og andre som stiller lister.

 

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget er satt til 11. september 2017.